Svår väntan för anhöriga och personal

Nyheten uppdaterades 2011-07-29 6:01

anhöriga och personal får vänta länge på i Lex Maria-ärenden. Tre månader är socialstyrelsens målsättning, men det tar ofta betydligt längre tid. En anmälan från Växjö i är fortfarande obehandlad.

– Det stämmer. Under det här året har vi haft väldigt långa handläggningstider och det har flera orsaker, säger , sektionschef på i Malmö.
En är att myndigheten, förutom de händelser som vårdgivare är skyldiga att anmäla, nu också får ta emot anmälningar från enskilda. Dessa behandlades av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (). Förändringen trädde i kraft vid årsskiftet och en hel klump ärenden lyftes över till socialstyrelsen – utan att personalstyrkan ökade.
– Dessutom har vi inte haft alla tjänster besatta, säger Mette Marklund.
I Växjö kommun ser medicinskt ansvariga sjuksköterskan Carina Yngvesson en tydlig skillnad. Tidigare tog socialstyrelsen inte mer än ett halvår på sig. Nu närmar sig handläggningstiden ett år.
– Vi gjorde en anmälan i september och två i december, utan att ha fått beslut. När vi skickar in anmälan har vi redan gjort en händelseanalys och vidtagit åtgärder, så för oss är det kanske inte så allvarligt. Det är värre för oroliga anhöriga och personal som går och väntar.
I vissa fall kan det dock gå fortare. I tisdagens tidning skrev Smålandsposten om en Växjöbo som skadats i en fallolycka men där frakturer upptäcktes först efter sex dagar. En Lex Maria-anmälan om händelsen skickades in den 19 maj och beslut togs den 22 juli.
Enligt Mette Marklund görs en viss prioritering av ärendena. Allvarliga fall där det finns pågående risker kan tas tidigare. I de fall där kommunen redan planerat och vidtagit åtgärder är det inte lika bråttom. Att det går snabbt kan också bero på en lycklig slump, men framöver ska handläggningen löpa bättre med alla ärenden hoppas Mette Marklund.
– Nu har vi alla tjänster besatta och att vi fick ta över ärenden från HSAN var en engångsföreteelse.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar