Svar om PIP-implantat

Nyheten uppdaterades 2012-01-19 8:33

Frågorna är många – nedan presenteras svar om -implantat.

Vad gör Läkemedelsverket och vad gör ?

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har ett delat ansvar i den här frågan. Läkemedelsverket är för de medicintekniska produkterna, i det här fallet bröstimplantaten, och Socialstyrelsen är för hälso- och sjukvård och användningen av de medicintekniska produkterna. De båda myndigheterna har gemensamt utarbetat riktade till klinikerna som satt in .

Vad är i Sverige idag?

Läkemedelsverkets bedömning är att det inte föreligger någon akut hälsofara för dem som bär PIP implantat.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har tidigare tagit fram rekommendationer för hur de aktuella klinikerna bör agera. Dessa innebär att de kliniker som satt in PIP implantat bör erbjuda sina patienter en kontakt med läkare för att diskutera lämpliga åtgärder i varje enskilt fall.

Kommer ni att ändra rekommendationen?

Just nu arbetar Läkemedelsverket med att samla mer . Rekommendationen kan komma att ändras då värdering av ny information sker fortlöpande.

Varför är det olika rekommendationer i olika länder?

Lagstiftning för hälso- och sjukvård skiljer sig mellan olika länder.

Vad gör Läkemedelsverket just nu?

PIP-implantaten utreds av många länder inom och utom EU. Läkemedelsverket har nominerat utredaren Dr. Gert W. Bruse som nationell expert som ska bidra till den gemensamma centraliserade .

Läkemedelsverket samverkar med de kliniker som använt PIP implantaten för att samla in och därefter granska information om implantaten.

Är alla PIP implantat berörda av den här utredningen?

Läkemedelsverket har fått information om att tillverkaren använt råvaror som inte deklarerats tidigare. Detta ska ha skett sedan 2001 så utredningen fokuserar främst på att få data från operationer som utförts efter 2001.

Är giftig?

De analyser som gjorts hittills visar inte att gelen är giftig men den är irriterande om den kommer i kontakt med lokal vävnad. Informationen från 2010 visar att gelen har en annan sammansättning än vad som har angetts. Själva höljet hos implantatet är skörare än vad som angetts och gelen är mer vävnadsirriterande än vad den skulle vara.

Kan man få cancer av PIP implantat?

Inget samband har hittats mellan de rapporterade cancerfallen i Frankrike och PIP implantaten.

Kan PIP implantat spricka?

Idag går det inte att med säkerhet uttala sig om frekvensen av rupturer/bristningar. Siffror som rapporterats har varierat. Läkemedelsverket håller på att bekräfta vilken frekvens det rör sig om.

Källa: Läkemedelsverket.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar