Stockholms Stadsmissions nya barnbok nu också med handledning för yrkesverksamma

Nyheten uppdaterades 2012-01-05 15:35

ger tillsammans med ut en barnbok om stora livsfrågor. Till har också producerats en handledning för yrkesverksamma. En handledning för att använda i med barn.

Samtalsgrupper eller stödgrupper för barn introducerades i Sverige i slutet på 1980-talet. På Unga Station bedriver Stockholms Stadsmission verksamhet för barn och unga. Våren 2011 startade man en ny verksamhet för barn och ; Hälso- och berättargrupper. Syftet var att stärka barnens självkänsla genom att ge i möjlighet att få berätta sin egen historia. träffades en gång i veckan, i en grupp och föräldrarna i en annan. Man tog upp både det som kändes osäkert och svårt och de saker man tyckte om och som man mådde bra av. Samtalen och aktiviteterna i gruppen var en inspirationskälla till berättelsen om Zanna.

Boken   – en bok om stora frågor med tillhörande handledningen för yrkesverksamma är skriven av Ekbom som är socionom och leg. psykoterapeut. Hon har tidigare skrivit böcker och rapporter i och med sitt arbete med barn och föräldrar, exempelvis ”Skilda vägar – när mamma och pappa flyttar isär” samt ”och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som upplevt våld”. 2011 fick hon stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris för sitt arbete med utsatta barn. arbetar i dag på Stockholms Stadsmission.

Zanna söker svar har tagits fram av Stockholms Stadsmission i samarbete med Gothia Förlag AB. Boken finns till försäljning på Stockholms Stadsmissions second handbutiker och på www.stadsmissionen.se. Den kostar 150 kr och överskottet går till Unga Stations arbete för barn och unga. Boken kan också köpas på Gothia Förlags hemsida. Handledningen kan du ladda du ner på här eller på  www.gothiaforlag.se.

Fakta om boken
Titel: Zanna söker svar – en bok om stora frågor
Författare:  Inger Ekbom
ISBN: 978-91-7205-824-8
Utgivningsår: 2011
Omfång: 32 sidor
Pris: 135:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Presskontakt: , marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar