Steinar Sjöborg: ”Fel blir gjorda i alla system”

Nyheten uppdaterades 2011-09-15 8:59

Bristande , den mänskliga faktorn och en stor mängd hyrläkare. Så förklarar Specialistläkargruppens ägare och verksamhetschef Steinar Sjöborg de allvarliga bristerna vid vårdcentralen i Växjö.
Men i slutändan vilar ansvaret på honom själv.

När det gäller den stora mängden ovidimerade och osignerade journalanteckningar som inte har på Specialistläkargruppens vårdcentral, menar Steinar Sjöborg att man har arbetat för att få ner antalet. Samtidigt påpekar han att han att de ovidimerade är kontrollerade.
– Det är vissa läkare som har sett provsvaren, men som inte haft rutiner hur man vidimerar dem.
Men i den medicinska revision som genomfördes i slutet av förra året, framgår det – i motsats till vad Steinar Sjöborg säger – att det bland provsvaren fanns flera svar där åtgärder borda ha vidtagits omgående. Men inget har hänt, de har de fått ligga i åtminstone en månad utan att ha hanterats.
– Fel blir gjorda i alla system, säger Steinar Sjöborg.
Men 475 provsvar som inte har hanterats. Det är ju inte enstaka fel?

– När det gäller provsvaren är det i huvudsak en läkare som har haft ett annorlunda arbetssätt. Han har missat vidimeringen? Sen är det ytterligare några läkare som inte har skött det riktigt.
Är det inte självklara arbetsuppgifter för en läkare att kontrollera och vidimera provsvar och signera sina journalanteckningar? Det handlar ju om ett grundläggande patientsäkerhetsarbete?

– Jo, men det tar tid att arbeta upp rutiner. Och det blir extra tungt med ständigt nya hyrläkare som är inne.
Ni har drivit vårcentral i två och ett halvt år. Hur kan dessa grundläggande rutiner inte fungera?

– Det kan man fråga sig. Men det handlar mycket om att vi haft många hyrläkare inne.
Men – oavsett vad bristerna beror på vilar det yttersta ansvaret på själv, Steinar Sjöborg. Socialstyrelsen är tydlig med att det är som måste se till att det finns rutiner och tid.
– Naturligtvis är det så, säger Steinar Sjöborg.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar