Socialstyrelsen struntar i larm

Nyheten uppdaterades 2011-12-23 6:42
STOCKHOLM. I 94 fall av 100 struntar att själv på plats kolla upp allmänhetens om i . Granskningen sköts från skrivbordet. Där ges planer och dokument oftast större tyngd än problemen.

Alla larm från privatpersoner under nästan två års tid har gåtts igenom av Dagens Nyheter. I bara sex procent (22 stycken) av de färdiga utredningarna gjorde Socialstyrelsen en egen inspektion.
dag larmar någon person Socialstyrelsen om missförhållanden i äldreomsorgen. En stor del gäller bristande bemanning, men larmen rör även undernärda åldringar och problem med trygghetslarm.
I en äldre man ett rop på hjälp till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Han vittnar i brevet i februari i år om hur tolv personer hålls inlåsta på en avdelning i ett äldreboende: De får aldrig får komma ut. Han får också för lite medicin.
Socialstyrelsen avslutade ärendet efter två veckor utan utredning och svarade i stället mannen att han kan kontakta antingen chefen på äldreboendet eller en sjuksköterska i .
Liknande svar har i 26 fall. Några larm har Socialstyrelsen dessutom bollat vidare till kommunen – den instans som myndigheten ska granska, uppger Dagens Nyheter.

Källa: Expressen: Nyheter

Lämna gärna en kommentar