Ska kvacksalveri tillåtas i vården?

Nyheten uppdaterades 2011-03-24 11:14

Läkare får inte gå tillbaka till gamla tiders metoder och tillämpa den alternativa läkekonstens fula knep att genom förljugenhet pressa ut maximala av verkningslösa preparat och behandlingar, skriver .

Det är uppseendeväckande att en leg. sjuksköterska får ägna sig åt utan att socialstyrelsens tillsynsenhet reagerar. Legitimerad personal är ålagd att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad ”evidensbaserad” medicin. Jag såg nyligen också en annons i BT där en legitimerad läkare i Borås annonserade att han behandlar och med . Detta är uppenbart avancerat kvacksalveri. Det finns inga som helst belägg för att skall vara botemedel mot barnlöshet.

Att vill ha in inom den offentliga vården är känt sedan tidigare. Den som besöker en vårdcentral eller annan vårdinrättning skall veta att man möter kvalificerad personal som arbetar efter vetenskap och inte möts av kvacksalvare. Detta ser jag som en absolut självklarhet.
Miljöpartiets propåer om så kallad inom vården måste tillbakavisas. Det finns gott om lycksökare, som för egen vinning utnyttjar människors godtrogenhet mot udda, helt verkningslösa behandlingsmetoder.

(MP) skriver ”ställ höga krav på komplementärmedicin”. Sanningen är att kraven på så kallad komplementärmedicin är mycket lågt ställda. Inte blir det bättre om Miljöpartiet får råda. För detta parti går idén om komplementärmedicinens förträfflighet före vetenskap. Detta kvacksalveri får fortgå om det inte uppenbart skadar individen. Det behöver inte finnas någon dokumenterad nytta. Enda undantaget i lagstiftningen är att man inte får utsätta barn för exempelvis homeopati. Vissa sjukdomar är också i lag undantagna från sådan behandling.

Våra skattemedel skall användas där de gör dokumenterad nytta och lindrar sjukdom och lidande. Utredningsmetoder och behandlingar inom den offentliga vården granskas ständigt. Behandlingar prövas och utvärderas. Nya riktlinjer för utredning och behandlingar tillkommer ständigt – och så skall det vara. Den så kallade komplementärmedicinen tillåts att leva sitt eget liv, om det inte handlar om rent brottslig verksamhet.

Jag efterlyser bättre kontroll av så kallade och . Här finns ofta inblandning av beroendeframkallande och rent skadliga ämnen. Det drabbar främst våra ungdomar. Detta har också helt nyligen uppmärksammats i en undersökning.

All vård skall vila på vetenskaplig grund. Därför måste Miljöpartiets idé om ”öppnare samarbete” mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen avvisas. Läkare får inte gå tillbaka till gamla tiders metoder och tillämpa den alternativa läkekonstens fula knep att genom förljugenhet pressa ut maximala placeboeffekter av verkningslösa preparat och behandlingar.

Den offentliga vården bör istället mer aktivt upplysa allmänheten om farorna med alternativmedicin. Inte sällan kan alternativmedicin fördröja diagnos av allvarliga sjukdomar.
och som ges kan också ge allvarliga komplikationer i kombination med av läkare förskrivna läkemedel.

Berndt Andersson (M), Bredared

leg. läkare, vice ordförande i

Källa: Borås Tidning

En kommentar

 1. Ulf Lindeborg skriver:

  Hej!
  Jag vill gärna möta dig i en debatt i ämnet. Jag håller med dig om att en bättre kontroll av naturläkemedel och kosttillskott behövs, men det är naivt om du inte samtidigt föreslår en bättre kontroll av skolmedicin och livsmedel. Vad är det för alternativ medicin du syftar på? Menar du de naturliga preparat som innehåller EXAKT samma substanser som läkemedelsföretagen tar hutlösa priser för? Är det läkemedelsmonopolet du vill försvara? Hur fungerar detta med tanken på moderaternas fria val? Jag ser gärna en insändare från dig i tidningen Massage och kroppsvård, så att våra 10000 terapeuter vet om de ska rösta på moderaterna i nästa val.

  Ser fram mot en spännande debatt!

  Med vänlig hälsning
  Ulf Lindeborg

Lämna gärna en kommentar