Sjuksköterskor kan ha dödat 200 patienter

Nyheten uppdaterades 2012-03-18 22:43

De gripna, som tros ha använt både läkemedel och andra ingrepp, ska ha hänvisat till ”humanitära skäl” men utredare misstänker att inte alla offer var dödligt sjuka.

Gripandena följer en två månader lång polisutredning, som inletts sedan ett flertal dödsfall med oklar orsak uppmärksammats, skriver den tidningen El Observador.

De två misstänkta männen, 36 och 49 år gamla, hade båda lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket, men det ska inte finnas någon uppenbar koppling dem emellan.

Olika metoder

De misstänkta morden inträffade, enligt El Observador, på den avdelningen på det statliga samt på en intensivvårdsavdelning på Asociación Española i Montevideo. De båda sjuksköterskorna ska ha använt sig av olika metoder för att ta patienterna av daga.

Två kvinnliga sjuksköterskor har förhörts i samband med de misstänkta brotten, varav en fortfarande är frihetsberövad.

De båda misstänkta, som uppges ha agerat på varsitt håll, ska ha erkänt sin inblandning i ett stort antal dödsfall, rapporterar tidningen El Pais som citerar anonyma källor inom polisutredningen, kallad ”Operation Änglar”.

Den ene mannen erkänner del i omkring 50 dödsfall, den andre uppskattade siffran till något liknande men sade sig ha tappat räkningen. Därmed är även den totala siffran oklar.

– Även om utredningen fortsätter antas antalet dödsfall med osäkra orsaker kunna stiga till sextio, sade en poliskälla till nyhetsbyrån .

Misstänkte varandra

Trots att männen alltså ska ha agerat oberoende av varande har de, enligt El Pais, medgett i förhör att de börjat hysa misstankar om varandras aktiviteter. De ska dock inte ha vetat om hur eller när den andre dödade sina offer.

– Enligt vad som är känt om denna typen av fall i världen är det mycket ovanligt att det dyker upp en seriemördare av den här klassen, och än mer ovanligt att det dyker upp två på samma ställe som agerar nästan unisont men utan förbindelse med varandra, säger en anonym källa inom utredningen till El Pais.

Sjukhusen har samarbetat med polisen i utredningen, som i El Pais beskrivs som mycket komplicerad.

Chefen för sjukhuset Asociación Española, Julio Martínez, sade att de dessutom tillsatt en intern utredning, men understryker att det handlar om ”isolerade fall” som ”faller inom ett psykopatiskt beteende”.

– Vi är oroliga, vi samarbetar med utredarna och överlämnar all information, sade Martínez till El Pais.

Källa: Aftonbladet

Lämna gärna en kommentar