Sjukhus-campus ändrar allt

Nyheten uppdaterades 2012-03-21 9:04

Den planerade läkarutbildningen i Kalmar skakar om alla planer. Redan 2012 kommer utbildningen att börja.

Ganska snart kommer 200 studenter att läsa medicin på universitetet i staden. Men var? Svaret är självklart att undervisningen ska ske vid sjukhuset. Universitetet måste bygga nytt där. Då blir det logiskt att lägga andra utbildningen med inriktning på vård, omsorg och hälsa på samma plats. kraftsamling kommer att öka den attraktivitet som man så ofta talar om. Läkarstudenterna kan lockas till Kalmar med löfte om gott om resurser för handledning. Men ändamålsenliga lokaler är säkert ytterligare ett argument.
Därmed ändra förutsättningarna för Linnéuniversitetets och kommunens planer för och i Ö. Om ett större antal studenter inte längre ska vara där, utan hålla till på sjukhusområdet är det dags att tänka om. Det som blir kvar inne i stan skulle mycket väl kunna få plats på det nuvarande universitetsområdet Brofästet. Därmed skulle inte lika många kvadratmeter behöva överges. De nuvarande planerna skapar ett stort överskott på kommersiella lokaler. Alternativet att bygga om en del till bostäder kan bli en dyr lösning.
som det nya Linnéuniversitet är ibland svåra att stoppa eller ge ny inriktning. Planeringen rullar på av egen kraft. Initiativtagarna har svårt att överge sina monumentala visioner.
Men det finns ännu tid att tänka om utan prestigeförluster. Linnéuniversitetet och kommunen har fått en bekräftelse på att den högre utbildningen har växtkraft som akademi och inte bara som byggherre. När Lunds universitet vill samarbete med Kalmar om läkarutbildning är det en händelse av mycket större tyngd och betydelse än aldrig så stolta och genomtänkta .
Politik är att vilja, men också att ha modet att tänka om, när verkligheten förändras. Först och främst behöver medicinarna lokaler, eftersom de inga har. När det är klart, faller troligen de övriga bitarna på plats.

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar