Sjukfrånvaron kostade Sveriges arbetsgivare 20 miljarder

Nyheten uppdaterades 2012-03-22 8:26

Andelen anställda som sjukanmälde sig var konsekvent högre under 2011 jämfört med året innan. Under 43 av årets 52 veckor var högre än under 2010. Det genomsnittliga var 3,08 procent, att jämföra med 2,83 procent under 2010. Totalt kostade arbetsgivarna 20 miljarder kronor under 2011. Det visar ny statistik från hälsoföretaget .

Statistiken bygger på Previas sjuk- och , som omfattar nära anställda. Sjukanmälningstalet utgörs av antalet nya sjukanmälningar och anmälningar om vård av sjukt barn varje vecka, dividerat med det totala antalet anställda som omfattas av sjuk- och frisktjänsten.

– En anledning till ökningen under 2011 kan vara att många var noggrannare med handhygienen under 2010 än förra året, en möjlig effekt av larmet om svininfluensan under hösten 2009, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Under 2011 var en anställd i genomsnitt sjukskriven eller hemma för vård av sjukt barn under 5,6 dagar. De vanligaste orsakerna till sjukanmälan var förkylning och vård av sjukt barn, som stod för 27 procent vardera av . Allmänna sjukdomsbesvär var den tredje vanligaste orsaken, med 10 procent, medan maginfluensa och vinterkräksjuka stod för 8 procent av .

– Både den anställda och arbetsgivaren tjänar på att den som är sjuk stannar hemma i stället för att sprida smittan vidare på jobbet. Man är som mest smittsam de första dagarna av en förkylning, säger Urban Svensson.

Så kan arbetsgivare hålla nere sjukskrivningarna

Underlätta god handhygien. Fyll på tvål och pappershanddukar på toaletterna och se till att det finns handdesinfektionsmedel.

Stanna hemma. Uppmuntra medarbetarna att stanna hemma vid feber och förkylningssymtom. Man är som mest smittsam de första dagarna av en förkylning.

En tobaksfri arbetsplats. En rökare har i genomsnitt åtta sjukdagar mer per år än en icke-rökare. Erbjud professionell hjälp till den som vill sluta, och överväg rökförbud under arbetstid.

Arbeta hälsofrämjande. Långvarig sjukskrivning beror ofta på psykosociala problem, belastningsskador eller ohälsosamma levnadsvanor. Förebygg genom ett långsiktigt hälsofrämjande arbete som involverar de anställda.

Fakta om sjukskrivning

– Sjukanmälan ska göras till arbetsgivaren den första dagen man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den som är arbetslös, egen företagare eller föräldraledig ska i stället sjukanmäla sig till Försäkringskassan.

– Den första sjukdagen är en karensdag; då får man ingen sjuklön.

– Den som har varit sjuk, börjar arbeta och därefter insjuknar på nytt inom fem dagar slipper karensdagen.

– Under dag betalar arbetsgivaren sjuklön, motsvarande 80 procent av den ordinarie lönen.

– Den som är sjukskriven längre än en vecka måste ha ett läkarintyg.

– Om man är sjuk längre än 14 dagar betalar Försäkringskassan sjukpenning, motsvarande 80 procent av upp till 330 000 kronor. Efter ett års sjukskrivning trappas sjukpenningen ner.

Bilaga: Sjukanmälningar till Previa


Så gjordes beräkningarna
För att beräkna arbetsgivarnas kostnader har antalet sjukdagar per anställd under dag 2-14 multiplicerats med :s uppgift om medelantalet anställda i landet 2011. Vård av sjukt barn ingår inte i beräkningen, eftersom Försäkringskassan står för den kostnaden. Resultatet har multiplicerats med den genomsnittliga sjuklönekostnaden inklusive sociala avgifter för en anställd under dag 2-14, baserat på :s uppgift om den genomsnittliga månadslönen under 2010. I beräkningen ingår endast kostnaden för den sjuklön företaget betalar för den anställda under sjukfrånvaron, inte kostnaden för eventuell vikarie.

Statistiken över bygger på Previas sjuk- och frisktjänst, som omfattar nära 150 000 anställda. Tjänsten utnyttjas framförallt av stora och medelstora arbetsgivare. De anställda som omfattas är jämnt fördelade över landet och finns inom både privat och offentlig sektor.

När medarbetarna blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn ringer de till Previa för att rapportera sin frånvaro. De får prata med en sjuksköterska och får tillgång till medicinsk rådgivning.

I samband med sjukanmälan noteras orsak och symtom. Tjänsten syftar till att ge medarbetarna medicinsk rådgivning på ett lättillgängligt sätt och till att reducera arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro.

För att bidra med kunskapsunderlag till samhällsdebatten om hälsa och arbetsliv kommunicerar Previa offentligt valda delar av den statistik som genereras i sjuk- och friskanmälan. Statistiken är avidentifierad av hänsyn till integriteten hos de arbetsgivare och anställda som omfattas.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar