Sjukdomar gav rätt till ersättning

Nyheten uppdaterades 2012-03-14 10:35

En kvinna från Västerås i har rätt till hel sjukersättning från september 2010 och framåt. Det slår fast.

Kvinnan lider av flera olika svåra kroppsliga sjukdomar som växelvis försämras.

Försäkringskassan ansåg i ett tidigare beslut att det var för tidigt att fastslå att hennes arbetsförmåga är ”stadigvarande nedsatt” i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Hon överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten och har visat åtskilliga intyg från olika läkare.

Förvaltningsrätten har läst och konstaterar att kvinnans sjukdomar är så svåra att hon inte inom överskådlig framtid kommer att kunna återfå någon arbetsförmåga. Detta oavsett vilka medicinska eller åtgärder som sätts in.

Därför beviljas hon hel stadigvarande sjukersättning från september 2010.

Källa: Västerås

Lämna gärna en kommentar