Så ska de kritiska rösterna lugnas

Nyheten uppdaterades 2011-10-19 7:41

Extra insatt ledningsstöd till och förbättrad information till personalen. Med det räknar landstingsrådet (M) att de kritiska rösterna i verksamheten ska lugnas.

– Man måste ändå fullfölja den utvecklingsplan som satts upp för psykiatrin, den borde väl vara väl känd vid det här laget. De anställda har att rätta sig efter de beslut som fattas i en politiskt styrd organisation, säger Suzanne Frank och trycker återigen på de 20 miljoner extra kronor som satsas under två år för att utveckla stödet inom den öppna vården, förbättra samverkan mellan kommun och landsting och förbättra den psykiatriska specialistvården på vårdcentralerna.
I förra veckan skrev 18 företrädare för den medicinska professionen ett direkt brev till landstingsdirektören Börje Lindqvist och psykiatricentrumchefen Kjell Grahn där de gjorde att förtroendet var förbrukat för efter år av dålig .
Men Suzanne Frank känner inte igen sig i beskrivningen, varken i mot eller mot det konsultbolag som ska vara med och analysera vuxenpsykiatrin och där den nya verksamhetschefen hämtats.
– Kommunikation kan alltid bli bättre och vi har fått signaler från centrumledningen att det behövdes extra ledningsstöd och det är det vi får från Ledningsbolaget. Det här är inget ovanligt utan något de hjälper till med i många andra landsting.
Men har inte kritiken mot takten i det här arbetet kommit till din kännedom, tidigare verksamhetschefen Solveig Svensson avgick i protest?

– Jo, det kände jag till. Men känner man som anställd att man inte kan fullfölja de här politiska besluten så är det helt rätt att stiga åt sidan.
Planen i sig är inte Suzanne Frank beredd att diskutera.
– Det är klart att vi ska lyssna på synpunkterna. Men vårt mål att gå mot mer öppna vårdformer och att se över läkemedelskostnaderna står fast. Sen är det viktigt att vuxenpsykiatrins personal är med på noterna och det är de kanske inte just nu. Det ligger så klart i verksamhetsledningens uppgift att se till att man kan arbeta tillsammans.
Det starkt kritiska brevet, menar Suzanne Frank, är skrivet i affekt och hon är direkt besviken på flera av undertecknarna.
– Jag tycker det är ett tråkigt sätt att uttrycka sig på när man är en del av arbetsgivarsidan. En del av ordvalen är väldigt olämpliga.
Oppositionsrådet Anna Fransson känner tvärtemot till kritiken mot kommunikationen, men inte från sin position i utan genom sina besök i verksamheten.
– Vi har ju uppenbara problem med informationen och dialogen, det står helt klart. Hela vår ledningsstruktur bygger ju på att vi i landstingsstyrelsen som en driftsstyrelse får veta att de här stämningarna finns.
Och Anna Fransson saknar annat i sin information, som situationen med överbeläggningar inom vuxenpsykiatrin som tidigare verksamhetschefen Solveig Svensson pekar på.
– Vill man genomföra sina förändringar måste man åtminstone bygga upp öppenvården först så att behovet av slutenvården minskar. Och att göra det innan man räknar hem besparingar i vården. Annars tycker jag att man ska sluta prata om förbättringar i vården när signalerna pekar åt ett helt annat håll.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar