Rösta för skolmedicinen

Nyheten uppdaterades 2011-05-12 12:27

Man skulle vilja veta om Miljöpartiet räknar homeopati som en av de metoder man kan anse tillräckligt väl beprövad ör att införa i västsvensk vård, skriver Mats Reimer i denna kritiska betraktelse.

Vår region har ett utökat ansvarsområde jämfört med de gamla landstingen, men hela 80 procent av regionens pengar går till sjukvård. De som styr i regionen styr alltså framförallt över sjukvården, alla andra frågor blir i jämförelse små. Nästan 38 miljarder kronor går till vården, och det gäller att få så mycket vettig sjukvård som möjligt för de pengarna.
Det finns säkert många saker som skolmedicinen idag gör som är dåligt evidensbaserat och som borde mönstras ut. Men vägen mot ett mer rationellt användande av våra gemensamma vårdpengar måste gå via mer vetenskaplighet, inte mindre. Därför litar jag inte på Miljöpartiet i sjukvårdsfrågor. Det är inte bara i Stockholm som ledande miljöpartister är knutna till den ovetenskapliga alternativa medicinen, även här i väster finns dessa kopplingar.

Så här skriver partiet i sitt aktuella handlingsprogram inför regionvalet: ”Många önskar komplementärmedicin. Många människor använder sig av komplementärmedicinska behandlingsmetoder och har ibland god hjälp av dem. I flera andra EU-länder är komplementärmedicin ett naturligt inslag i hälso- och sjukvården. Vi anser att det ska ges samma möjlighet som i dessa länder att använda sig av väl beprövade komplementära metoder.” Man skulle vilja veta om Miljöpartiet räknar homeopati som en av de populära metoder man kan anse tillräckligt väl beprövad för att införa i västsvensk vård. I varje fall så gillar partiet Vidarkliniken där homeopatiska läkemedel används.

På en av miljöpartiets listor i regionvalet finns sjuksköterskan Gun Moss Bjerling som dels sitter i en av vårdens politiska beställarnämnder, dels är privatföretagare inom healing genom handpåläggning. Hon vill enligt en intervju i Borås Tidning nyligen gärna få in healing i den vanliga vården. I den intensiva debatt som följde i tidningen ville Miljöpartiets regionråd och sjukvårdsgruppledare inte direkt försvara healing, men man vill gärna se andra former av alternativmedicin, lite oklart vilka metoder man godtar och på vilka grunder.
Även om regionrådet Birgitta Losman säger ”nej till att regionens vårdgivare ska utöva healing, schamanism eller kristallterapi” så får Gun Moss Bjerling, trots att hon nu anmälts till Socialstyrelsen (legitimerad vårdpersonal får bara syssla med skolmedicin), vara kvar på valsedeln till regionparlamentet, och på Miljöpartiets listor finns i varje fall ytterligare två alternativterapeuter.

Ytterligare en alternativmedicinsk sjuksköterska ställer upp för miljöpartiet i valet. Maud Strömbergson kallar sig förutom sjuksköterska även för naturläkare, homeopat och zonterapeut. Hon undervisar andra i alternativmedicin på Biopatiakademin och har en egen klinik i Mellerud. kallar sig på valsedeln för ekobyentreprenör, men han är också rebalancingmassör med mottagning i centrala Göteborg. ”Energiblockeringar löses upp och andningen blir öppnare och mer djupgående. Under denna fysiska process sker en motsvarande förändring även i tankar och attityder mot en ökad öppenhet för intryck och känslor.”

Dessa tre egenföretagare i alternativmedicin verkar inte vara några inflytelserika miljöpartister, men mer bekymmersamt är att även partiets lokale sjukvårdsgruppledare ofta uttrycker sitt stöd för alternativmedicinska metoder. Göran Larsson är sjuksköterska och har i pressen propagerat för den pseudovetenskapliga Tomatis-metoden som under en period var i bruk på BUP-Strömstad. Och i SVT i höstas berättade Göran Larsson att han gärna på sikt såg zonterapi infört som en del i den offentligt finansierade vården.


Om jag förstått Miljöpartiet rätt vill de att det inrättas ett statligt sanktionerat register över alternativbehandlare enligt norsk modell. Men detta norska register innehåller massor med märkliga terapier som inte ens miljöpartiet verkar vilja försvara öppet, bland annat flera olika registrerade healingförbund. Dessutom har Göran Larsson i en färsk debattartikel i Dagens Medicin argumenterat för att regelverket bör ändras så att det blir tillåtet för legitimerad sjukvårdspersonal att samtidigt syssla med alternativmedicin (det är inte tillåtet idag, trots att Bjerling och Strömbergson gör detta).

Vidare har partiet genom åren lagt ett antal motioner i regionen som står för en minst sagt alternativ syn på hälsa, sjukdom och behandlingar. 1998 ville man jobba för ett bättre omhändertagande av patienter med amalgamsjuka. 1999 fick man igenom ett beslut om en informations- och utbildningskampanj om alternativ-/komplementär medicin (jag kan dock inte minnas att den gjorde några avtryck). År 2000 ville tidigare regionrådet Stefan Kris-?tiansson ”vidta åtgärder så att mineralanalyser kan införas som rutinmässig provtagning på alla läkarmottagningar vid utbrändhet, diffusa trötthetssyndrom, kroppsvärk och liknande symtom senast vid utgången av 2001”. I motionen framfördes att orsaken till utbrändhet kan bero på brist på mineraler, men han menade inte hypokalemi eller annan skolmedicinsk elektrolytrubbning.

2001 ville MP inrätta ett forskningscentrum för komplementär medicin. 2003 ville man öka antalet hemförlossningar i Västra Götaland. Samma år ville man ge direktiv för att elsanera vårdutrymmen för ”elallergiker”, men 2008 hade man bantat detta krav till ett förslag om mobila avskärmningar på regionens sjukhus. 2004 ville MP initiera projekt för att komplementärmedicin och skolmedicin ska kunna mötas, och 2007 föreslogs regionens program- och prioriteringsråd tillföras komplementärmedicinsk kompetens.

Jag har förståelse för Miljöpartiets åsikter i många frågor, men på vårdområdet är de långt ifrån den förnuftiga syn de har i klimatfrågan, nämligen att man måste lyssna på dem som har den vetenskapliga expertisen när man gör sig en bild av verkligheten. Det är lika tokigt att tro på alternativmedicin som på en alternativ meteorologi eller alternativ atmosfärkemi. Jag vet att det finns miljöpartister som står för en mer rationell inställning i medicinska frågor, och jag hoppas att de ger sig till känna för att kunna få personvalskryss, om ni nu trots allt vill ge er röst till de gröna.

Mats Reimer

barnläkare i Västra Götaland
bloggare på Dagens Medicin

Källa: Borås Tidning

En kommentar

  1. Ingvar Simonsson skriver:

    Jag hoppas många läser det som Mats Reimer skriver. Det är viktigt att detta kommer fram. Sjäv blev jag förvånad av att det finns så många inkompetenta politiker i miljöpartiet. Det blir därför omöjligt för mig att rösta på dem.

    Det vore bra om det fanns ett bra alternativ för oss som vill värna om miljon
    men inte vill ha en okunnig och ansvarslös politik.

Lämna gärna en kommentar