”Regeringen sviker Södertälje”

Nyheten uppdaterades 2012-03-12 18:08

Ingela Nylund Watz och Helene Hellmark Knutsson

Hur ska Leijonborg nu på tre månader klara av att lösa problem som han under tre års tid uppenbarligen var oförmögen att ta itu med?

och

Astra Zenecas besked om nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje kom som en kalldusch och innebär ett hårt slag för Södertälje, och Sverige som forskningsnation. För de som har följt life kom beslutet dock inte helt oväntat. För två år sedan skrev ledande socialdemokrater på Brännpunkt (21/2 2010) där vi varnade för just denna utveckling och uppmanade regeringen att inleda en dialog med Astra Zeneca och andra läkemedelsföretag för att diskutera vad som kan göras för att bibehålla forskningen i Sverige.

Att en borgerlig regering inte tar intryck av förslag från socialdemokrater är i sig inte särskilt förvånande. Däremot att regeringen negligerar liknande resonemang från forskare, branschen själv och regeringens egna myndigheter är anmärkningsvärt.

Redan 2007 varnade forskare i en rapport från SNS för att Astra Zeneca skulle lägga ner sin forskning i Sverige och uppmanade regeringen att samla ansvariga statsråd för att utarbeta en strategi för att stärka den biomedicinska sektorn som framtidsnäring för Sverige. Två år senare konstaterade , myndigheten som har statens uppdrag att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige, i en rapport till regeringen att den internationella konkurrensen för den svenska life science-branschen skärpts betydligt under senare år. Vidare efterlyste aktiva insatser för att komma till rätta med problemen kring forskningskompetens och svensk spjutspetsforskning inom svensk biovetenskap och medicinteknik.

När så beskedet från Astra Zeneca kom torsdagen den 2 februari valde en handfallen regering att agera och visa handlingskraft genom att utse till regeringens särskilda samordnare. Samma man som fram till och med 2009 var ytterst ansvarig för regeringens havererade forskningspolitik. En stilla undran är hur Leijonborg nu på tre månader ska klara av att lösa problem som han under tre års tid uppenbarligen var oförmögen att ta itu med?

Ur ett regionalt perspektiv är det också intressant att notera hur olika regeringen har valt att agera. När Lund och Trollhättan drabbades hårt av besked om nedläggning av stora företagsverksamheter fanns det tidigt från statligt håll en förståelse för att detta drabbar hela regionen negativt och att det krävs statligt stöd och engagemang. När Södertälje och hela Stockholmsregionen drabbas är beskedet från den av regeringen utpekade samordnaren att Södertälje inte är hans ansvar. Om utvecklingen i Södertälje och Stockholmsregionen inte är Lars Leijonborgs ansvar, vem anser regeringen då har det samlande ansvaret för statens stöd och insatser?

Mot bakgrund av denna sorgliga och regeringens ointresse och oförmåga ställer vi nu krav på att regeringen snarast levererar konkreta besked kring för det första hur de på kort sikt avser att stötta Södertälje och Stockholmsregionen i det omställningsarbete som nu tar vid. För det andra om och i så fall hur de tänker agera för att säkerställa att Sveriges globala konkurrenskraft inom life science?

INGELA (S)

riksdagsledamot

HELENE HELLMARK KNUTSSON (S)

finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar