Rätten: ”Oklar halt av tiopental”

Nyheten uppdaterades 2011-10-21 10:36

Enligt håller inte åklagarens bevisning mot den åtalade . I fokus har ett blodprov på den tre månader gamla stått – ett blodprov som enligt analysen påvisade väldigt höga doser av . Men enligt rätten är analyssvaret inte tillräckligt tillförlitligt.

Det är också något som försvarets expertvittnen hävdat under , och därmed går rätten helt på försvarets linje.

anser inte att man kan dra någon mer långtgående slutsats av analysresultatet än att tiopental visserligen påvisats i en hög koncentration men att det är oklart hur hög denna koncentration varit”, skriver och konstaterar att det inte är klargjort när flickan fick injektionen med tiopental.

Under rättegången hävdade försvarets expertvittnen att flickan kan ha fått dosen flera dagar innan hon och att narkosmedlet legat kvar i flickans fettväv. Det håller tingsrätten med om och konstaterar att därmed inte kunnat bevisa att en brottslig handling begåtts. ”Läkaren ska redan av den anledningen frias”, skriver rätten.

Rätten anser också att läkaren inte agerat på något sätt som inte varit medicinskt motiverat när flickan dog. Bakom domen står en enig rätt.

Dagens dom är – om den inte överklagas – slutet på en historia som började redan 2008. Efter en felbehandling får en nyfödd flicka blödningar i hjärna och i september beslutar läkare efter samråd med föräldrarna att de livsuppehållande behandlingen ska avslutas.

Några veckor senare polisanmäls sjukhuset – framförallt för den första felbehandling. Men under utredningen upptäcks väldigt höga halter av tiopental i flickans kropp och åklagare menar att läkaren injicerat narkosmedlet under flickans sista timmar i livet och att detta ledde till att barnet dog.

Den 2 mars 2009 grips läkaren på sin arbetsplats och häktas misstänkt för . Senare lägger åklagaren också till den alternativa åtalspunkten försök till

Texten uppdateras.

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar