PSYKIATRIKER GÖRAN ISACSSONS ARTIKEL OM ANTIDEPRESSIVA OCH SJÄLVMORD TILLBAKADRAGEN

Nyheten uppdaterades 2012-03-18 15:35

Slutsatserna i psykiatriker Göran Isacssons senaste stora artikel ‘‘ medication prevents suicide in depression’’ spreds över landet. Men data och slutsatser stämde inte alls och nu har artikeln dragits tillbaka av den vetenskapliga tidskriften.

DN lät oss 2010 veta ”Antidepressiva medel förebygger självmord”, Aftonbladet skrev ”Färre självmord med antidepressiv medicin”. Inget kritiskt perspektiv framkom, båda tidningarna skrev vördnadsfullt om Göran Isacssons artikel i tidskriften . I Läkartidningen (50, 2010) fick Isacsson än en gång plats för sitt gamla budskap, den här gången med artikeln ”Ny för antidepressivas effekt”.

Då hade Isacsson redan ett år tidigare (oktober 2009) fått sitt budskap spritt via TT till media över hela landet. Alla rapporterade ”Antidepressiva minskade självmorden”. Isacsson krävde i artiklarna att hans fynd ”bör beaktas vid av [de] riktlinjer för ” som Socialstyrelsen höll på med. Han ville, som i sin nästan två decennier långa kampanj, öka av antidepressiva medel. Aftonbladet berättade senare att Isacsson ”för att vara på säkra sidan” hade utökat denna forskning, som alltså till sist ledde till publiceringen av artikeln ‘‘Antidepressant medication prevents suicide in depression’’ i Acta Psychiatrica Scandinavica (5 november 2010).

Men den 10 mars tog det slut. Felen i Isacssons forskning var alltför grova, slutsatserna omöjliga. Den vetenskapliga tidskriften fick ta till den yttersta åtgärden, tillbakadragande () av hela artikeln. Den finns inte mer.

Kommer media att berätta lika fylligt om som när man lät Isacsson berätta om de resultat som visade sig vara falska?

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar