Projekt inleds efter miss

Nyheten uppdaterades 2011-08-12 5:55

En 48-årig kvinna sökte akut vård efter att ha fått medicin från två , fast hon bara hade ett. Ett resultat av bristande kontakt mellan vården och , anser chefläkare Olof Cronberg. Med ett pilotprojekt hoppas Apoteksservice lösa det landsomfattande problemet.

Projektet kallas MER, elektronisk makulering av , och går just nu som pilotprojekt i Sörmland och Västernorrlands landsting. Som det är i dag finns det ingen möjlighet för den läkare som förskriver ett recept att automatiskt radera ett gammalt eller felaktigt recept, de får i stället ringa till apoteket och be dem makulera det.
Ett problem säger vården. Något som visade sig när en 48-årig kvinna la om sin medicin till långverkande . Några dagar efter förskrivningen ändrade vårdpersonalen medicinen till ett annat , utan att meddela apoteket.
Det ledde till att kvinnan fick dubbla doser insulin från apoteket och senare tvingades söka akut vård för darrighet.
– Det är inte ett ovanligt problem, säger chefläkare Olof Cronberg som anmält händelsen enligt Lex Maria.
Han förklarar att han ville se en utveckling av datorprogrammen som redan finns för att samma kommunikationsmiss inte ska hända igen.
– Det är ganska konstigt att man inte löst det datortekniska problemet i dessa datoriserade tider, säger han.
Pilotprojektet inleddes i de två landstingen i maj och är beräknat att avslutas i september. Målet är att ge möjlighet till förskrivaren att följa upp recepten och ändra dem efter behov. Någon som Olof Cronberg ser som ett positivt steg, men med reservation.
– Det är det jag efterlyser, men jag är inte säker på att alla problemen är lösta med detta projekt, säger han.
Han förklarar att eftersom alla landsting har egna program kommer det att ta tid att anpassa det nya programmet till landstinget Kronobergs system.
Olof Cronberg har även uppmärksammat problem med att listorna över patienters medicin kan skilja sig mellan apoteket och vården.
Något som Apoteks- service, som håller i pilotprojekten, också lovar ska bli bättre.
– Som det är nu är det förvirrande för patienterna. De ska följa listan från vårdcentralen, förklarar han.
Apoteksservice hoppas att fler landsting ska kunna koppla upp sig redan i höst mot den nationella receptdepån som de handhåller.
Landstinget Kronobergs IT-chef Göran Hernell säger att det för närvarande inte finns några besked om när systemet kommer att utvecklas och tas i drift i Kronoberg.
– Samtidigt pågår det andra projekt som kommer lösa hela hanteringen av e-recept på ett annat sätt. Jag tror ingen i dag kan svara på när det kommer att bli klart, berättar han.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar