Positiva resultat i fas I-studie med MIV-711 för behandling av benrelaterade sjukdomar

Nyheten uppdaterades 2013-05-21 12:22
  • i enkeldoser till friska försökspersoner uppvisade god säkerhet och var väl tolererat med linjär över hela dosområdet (20- mg).
  • av , en biomarkör för , minskade i relation till given dos med upp till 79% reduktion 24 timmar efter dosering.

Medivir AB meddelar att positiva resultat…

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar