Ömsesidigt beroende för Lund och Kalmar

Nyheten uppdaterades 2012-03-09 9:28

på insändaren ”Mycket behöver bli bättre på sjukhuset”, den 3 mars.
Vi, oppositionen i landstinget, har också analyserat de frågor som du tycker är av vikt för att samarbetet ska fungera.
I en första etapp blir Kalmar för i huvudsak klinisk utbildning.
Det betyder att studenter i Lund får möjlighet att välja Kalmar som sin plats under den delen av sin utbildning. Ett liknande upplägg har Umeå Universitet med Östersund och Sundsvall. En grundpelare för att en ny ort ska bli attraktiv bland sökande studenter är att vi ska vara bättre än andra alternativ. För att uppnå det behöver en parlamentarisk tillsättas för analys av såväl krav som konsekvenser. När medicinska fakulteten vid Lunds Universitet från 2015 planerar att medverka till att 20 studenter per termin placeras vid Linnéuniversitetet ska landstinget ha uppnått ett högt intresse från studenterna. Lund och Kalmar blir beroende av varandras framgångar.
SD:s vision är att alla AT- och ST-läkare ska ha landets bästa möjligheter inom Kalmar läns . Ett moment för detta är att rekrytering av handledare och tid för handledning prioriteras.
Du anser att Kalmar landsting har en läxa att göra. Jag håller med dig.
I budgeten för 2012 satsade vi på kärnverksamheten och stakade ut en väg för att ersätta hyrläkare med fasta läkare.
Övriga partier sa nej till våra förslag med finansierad ökning av AT, ST och specialistsjuksköterskor.
Till skillnad från den tveksamhet som du känner gällande läkarförsörjningen uppfattar jag att det finns ett batteri av möjligheter för en lyckad utveckling. Vårt löfte ”Ersätt hyrläkare med fasta läkare”, bör också göra att din oro minskar. Du får gärna lära oss mer om vad som behöver ändras innanför väggarna, för att du och fler unga ska välja att göra sin läkarkarriär i Kalmar landsting.

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar