Om Churchill varit gammal idag

Nyheten uppdaterades 2011-09-30 20:08

Winston var storrökare. Dessutom drack han en hel del och han blev 90 år gammal, konstaterade Fredrik Ståhl, professor i medicinsk vetenskap, vid Högskolans lunchföreläsning.

Ståhl pläderade nu inte för att man ska kopiera Churchills vanor i hopp om att bli lika gammal. Men under rubriken Genvägar till ett långt liv bjöd han på en sällsynt medryckande föreläsning om hur celler åldras och vad man själv kan göra för att få ett längre liv (vad beträffar Churchill han tacka sina goda gener – inte sina cigarrer och sin konjak – för att han blev så gammal).

Hur det var med den brittiske premiärministern och hemtjänsten och särskilt boende vet inte jag. Han hade en egen läkare som följde honom och som lär ha bistått med en del tvivelaktiga metoder för att han skulle klara sina uppdrag.

Läget i Sverige är att idag behöver 37 procent av svenskarna över 80 år kommunal hemtjänst eller särskilt boende. Och eftersom åldersgruppen 80-plussare ökar snabbt kommer äldreomsorgen de närmaste 30 åren att behöva byggas ut med mer än 70 procent.

Detta enligt en analys från SEB som bygger på siffror som Statistiska Centralbyrån tagit fram. Som BT berättat i veckan är Bollebygd den i Älvsborgsdelen av Västra Götaland där antalet äldre ökar mest.

För det finns en god beredskap. Bollebygd är inte bara en kommun där man lever länge, det är en smart kommun som har god framförhållning, bland annat tack vare ombyggnaden av Bollegården.

Fler kommuner kommer att behöva se över sin planering så att man klarar av att möta det ökande omsorgsbehovet. Dessutom kommer frågan om finansiering att kräva att politikerna lyfter blicken från de kommunala budgetarna och funderar över nya lösningar.

Men det är inte bara genom politiska beslut om lokaler och kommunal personalförsörjning samhället behöver förbereda sig. Det handlar minst lika mycket om en mental omställning. Hur ser vi på äldre, egentligen?

Nyligen kunde man läsa om , 96 år, som flyttat till . I veckan städade hon ur lägenheten, sista natten fick hon sova på luftmadrass, innan turen gick från Kungsmarksvägen i Karlskrona till där sonen, 68 år, bor. Först ska hon bo hos honom sedan ska hon ”så småningom” skaffa sig ett eget boende.

Få 96-åringar är så pigga som Eva Bergendahl. Men nyheten gav ändå en tankeställare, för hur lätt är det inte att förknippa hög ålder med endast krämpor och omsorgsbehov, när det också kan vara framtidsdrömmar och mod?

Sverige är ett land där ungdom värderas högt. Arbetsgivare drömmer inte om kloka 65-åringar precis. Alla 65-åringar drömmer för den delen inte om fler år av yrkesarbete. Ändå vore det orimligt att tro annat än att på sikt kommer pensionsåldern att höjas och fler kommer att jobba längre.

Men höjd pensionsålder och ökad möjlighet för fler att arbeta längre upp i åren är bara en sida av saken. Samhället berikas även i en bredare bemärkelse av all den erfarenhet som ålderskurvan också är en bild av. I ett land där hälften av dem som föds idag kommer att bli 100 år måste det därför finnas en helt annan öppenhet för att lyssna till äldre.

Att inte se det som en belastning om det finns äldre i beslutande församlingar exempelvis. Nu finns en tendens att bokföra det som en seger för demokratin om det kommer in 22-åringar i riksdagen, men ett misslyckande för det moderna samhället om där sitter någon över 70.

Sedan 2009 är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder. Facit är 700 anmälningar och två fällande domar, enligt en genomgång som Svenska Dagbladet har gjort. Lagen beskrivs som tandlös och förmodligen måste det till någon skärpning, nu gäller den endast arbetslivet.

Tidningen berättar till exempel om ett fall som därför inte kunde drivas vidare, när en 76-årig man nekades en öl på en restaurang i Norrtälje. Skäl: han var för gammal.

Man kan ju undra vad Churchill hade sagt om ett sådant bemötande. Han kanske rentav hade släppt greppet om sin cigarr.

Ty om rökningen sade han: Cigarren sysselsätter både händer och mun. Därigenom har jag många gånger undgått frestelsen att an-tingen strypa eller bita folk som har irriterat mig.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar