Okänd akutmottagning kvar på sjukhuset i Skene

Nyheten uppdaterades 2011-06-07 7:28

Tvärtemot vad många tror så finns det fortfarande akutmottagning på sjukhus – fast i bantad tappning.

– Med facit i hand kunde vi ha med information till allmänheten, medger vårdenhetschef .

När SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, lade ner den medicinska akutmottagningen i Skene örra året fanns redan planer på att behålla en viss ström av till Skene. Det var dock oklart hur mycket personalen, som numera huvudsakligen arbetar med tidsbokade medicinpatienter, skulle mäkta med.
– Vi kände att det formar sig med tiden. Nu är vi uppe i ett flöde av närmare tio akutpatienter per dag, och det är en lagom nivå. Väntetiderna är korta och patienterna får ett bra omhändertagande, säger Krister Fransson.

Numera ska alla besök helst föregås av samtal till sjukvårdsrådgivningen. Där vet sjuksköterskorna vilken typ av åkommor som mottagningen i Skene kan hjälpa till med när de inte längre har kompetens och utrustning för komplett akutvård.
– Vi tar i princip emot alla vuxna medicinpatienter om tillståndet inte är livshotande och om det inte kräver övervakning, säger Krister Fransson.

Fortfarande kommer vissa oanmälda och får då antingen direkt hjälp i Skene eller skickas vidare till Borås i ambulans.
– Ur patientsäkerhetssynpunkt är det väldigt viktigt att gå via sjukvårdsrådgivningen så att man inte tappar tid vid allvarliga tillstånd. Det kan vara livsavgörande att patienten hamnar på rätt ställe från början, säger Krister Fransson.

I sjukhusbyggnaden huserar också primärvårdens vårdcentral, som byter namn till jourcentral kvällstid och på helger eftersom den då även tar emot patienter från andra delar i Mark.
Många akut sjuka patienter som besöker sjukhuset har i praktiken ingen koll på var de faktiskt har varit: hos primärvården eller SÄS.
– Det här hör vi dagligen. Det råder begreppsförvirring av stora mått, säger , tf verksamhetschef på vårdcentralen i Skene.

Vårdcentralen tar emot alla typer av patienter som inte har livshotande åkommor. Även där krävs att patienten helst tar den första kontakten per telefon för att bli slussad till rätt instans (se faktaruta).
– Vår största oro är att allvarligt sjuka patienter åker till en vårdcentral när ingen är där för att man har stängt för dagen. Och på de mindre vårdcentralerna kan det ju också förekomma lunchstängningar, säger Anna-Karin Reinholdsson.

Just nu pågår ombyggnad av Skene sjukhus. Både Reinholdsson och Fransson tror att vårdutbudet blir tydligare för patienterna när den nya gemensamma entrén är färdig.
– Folk bryr sig egentligen inte om vilken vårdgivaren är bara de får rätt hjälp, och jag tycker att vi har en bra samverkan, säger Anna-Karin Reinholdsson.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar