Oetisk reklam vid lansering av antidepressiv medicin

Nyheten uppdaterades 2013-05-02 20:48

När den nya generationens antidepressiva medicin lanserades i början av mångdubblades försäljningen på bara några års tid. Idag publicerar tidsskriften en ny studie från Lunds universitet som visar att marknadsföringen av de nya läkemedlen var extremt hård och många gånger vilseledande.

Källa: Forskning.se

Lämna gärna en kommentar