Nytt psykiatriförslag möter starka reaktioner

Nyheten uppdaterades 2012-02-13 7:06

Speciella slutenvårdsplatser för självskadande personer på vårdenhet 24 ska tas bort och nuvarande avdelning 26 stängs och flyttas tillbaka till . Så ser huvudförslagen ut hittills när landstingets vuxenpsykiatri ska förnya sin inriktning. Förslag som får överläkare att ta time-out.

Överläkare Carsten Theise var med och byggde upp avdelning 26. Han ställer inte upp på förslaget att flytta tillbaka verksamheten in i regionpsykiatrin och kommer att ta time-out från när så sker.
– Att avdelningen inte ska finnas kvar är något som kommit fram helt utan att rådgöra med oss i verksamheten.
Och det har fått direkta följder för vården, Carsten Theise har själv märkt av ångest bland patienterna med sömnsvårigheter och en ökad medicinering efter beskedet.
– Det är långa vårdprocesser som kommer att brytas och jag menar att det är ren kapitalförstöring att lägga ned en verksamhet efter bara två år när vi nu äntligen börjar bli lite varma i kläderna efter att ha skapat rutiner och fått in ett arbetssätt. Patienterna flyttas omkring som hösäckar av budgettekniska skäl och det är klart att mycket arbete går förlorat.
Den 1 april ska chefen för landstingets psykiatricentrum presentera sitt slutliga förslag på en organisation med en förnyad inriktning för vuxenpsykiatrin.
– Vi arbetar tillsammans, verksamhetsledning och olika samverkansgrupper, med att ta fram olika alternativ och det är många led till innan vi ska vara färdiga. Ett av förslagen är att avdelning 26 flyttas från vuxenpsykiatrin till rättspsykiatriska och hittills är de flesta överens om att det kan vara rätt så klokt att samla all rättspsykiatrisk vård inom rättspsykiatrin. Att vi får bättre sammanhållna vårdkedjor, säger Kjell Grahn.
Avdelning 26 med sina åtta vårdplatser för de patienter inom rättspsykiatrin som låg närmast en utskrivning skapades i det senaste stora besparingsarbetet just för att den köpta vården på Rättspsykiatriska regionkliniken ansågs vara för dyr.
För vårdenhet 24 är förslaget att en samordning ska ske med allmänpsykiatrin, de åtta speciella slutenvårdsplatserna för personer med anorexi bulimi eller självskadeproblematik tas bort. Redan i höstas lyfte Smålandsposten upp de kommande förändringarna bland annat för vårdenhet 24, då som ett sätt att komma till rätta med ett budgetunderskott på 12 miljoner kronor.
– Ja, det är en del i alltihop samtidigt behöver vi all personal och vi har personalbrist med vakanser på sina håll.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar