Nya Pro Futura-forskare installeras

Nyheten uppdaterades 2012-01-20 14:37

Måndag den 23 januari hålls ceremonin för de nya som valts ut till det nationella spetsforskningsprogrammet Futua Scientia.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) utsåg i oktober 2011 fyra nya Pro Futura-forskare, som under fem år får möjlighet att utvecklas som forskare med optimala betingelser för det vetenskapliga arbetet. Toppforskare i ’ globala nätverk anlitas som mentorer och för att förbereda dem för internationella forskningsinsatser.

De fyra nya Pro Futura-forskarna är:

  • Anandi Hattiangadi, universitetslektor i filosofi vid University of Oxford, rekryteras till Stockholms universitet. Hon forskar om grundvalarna för språklig mening, medvetande och kognition.
  • Petter Johansson, forskare inom kognitionsvetenskap och knuten till Lunds universitet. Hans forskningstema är ” construction of ourselves: Choice blindness, self-knowledge and formation of preferences”. 
  • Kristin Zeiler, forskare inom medicinsk etik och teknologi, knuten till Linköpings universitet. Hon avser att forska på temat ”Towards an ethic of bodily giving”. 
  • Johan Östling, historiker och knuten till Lunds universitet. Titeln på hans projekt är ”From Berlin to Bologna: The Humboldtian tradition and the idea of the university in post-war Germany”.

På måndag klockan 18.15 hålls ceremonin på SCAS i Linneanum i Uppsala för de fyra forskarna, där prinsessan Christina, fru Magnusson överräcker diplomen.

Professor Michael Puett, Harvard University, föreläser sedan över temat Understanding the ’Rise of China’ from the Perspective of World History.

– Vi ser fram emot att få samarbeta med dessa särskilt framstående forskare inom och , säger Björn Wittrock, direktor för SCAS. Sverige måste satsa på högklassig spetsforskning även inom humaniora och .

RJ:s vd pekar på vikten av att Sverige profilerar sig inom dessa områden såväl nationellt som internationellt.

– Forskarna kan under fem år fördjupa sig på internationell toppnivå i ledande vetenskapliga miljöer. Där får de möjlighet att knyta nära kontakter med framstående forskare, varav någon kommer att vara deras rådgivare och mentor, säger Göran Blomqvist.

Läs mer på www.swedishcollegium.se och www.rj.se/svenska/for_forskare/pro_futura

Ytterligare upplysningar lämnas av Björn Wittrock 070 699 79 96 och Göran Blomqvist 070 352 71 30.

Om Pro Futura
Pro Futura är ett nationellt spetsforskningsprogram för forskare i humaniora och samhällsvetenskap. inrättades 1999 av Riksbankens Jubileumsfond i samverkan med SCAS. 

Universiteten inbjuds att nominera tre av sina mest lovande forskare mellan doktorsexamen och professur. Av dessa väljs mellan tre och fem forskare ut att delta i programmet. Pro Futura-forskarna får lön i fem år och ska under två till tre år under denna tid vistas vid SCAS samt vid utländska spetsforskningsinstitut. De möts också regelbundet med de andra forskarna i programmet och med sina mentorer. Under det andra året sker en prövning av de uppnådda resultaten.

Pro Futura är en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande forskare. I ett internationellt perspektiv har programmet beskrivits som föredömligt. Flera av Pro Futura-forskarna har valts in i akademier och forskningsråd. I den nyligen inrättade är Pro Futura-forskare de enda företrädarna för humaniora och samhällsvetenskap. Mellan 1999 och 2011 har 25 forskare antagits till programmet. Av dem är nio i dag professorer.

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar