Nya krafttag behövs inom psoriasisvården i Kronoberg

Nyheten uppdaterades 2011-10-29 9:40

Den nya om som ställer helt nya krav på vården av psoriasissjuka vilket även bekräftas i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för från juni 2011, skriver Göran Lundell, länsordförande Psoriasisförbundet i .

Forskningen kring psoria­sis har gjort stora framsteg de senaste åren och bilden av har blivit mer komplex och mångfasetterad. I dag vet vi att psoriasis inte enbart är en hudsjukdom utan en allvarlig kronisk systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen.
Det finns kopplingar mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom, inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, höga blodfetter och diabetes. Dessutom är det upp emot 40 procent av Sveriges över 250 000 psoriasissjuka som får problem med lederna, vilket kan leda till psoriasisartrit. Den nya kunskapen om psoriasis som systemsjukdom ställer helt nya krav på vården av psoriasissjuka vilket även bekräftas i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för psoriasis från juni 2011.
För oss kroniskt sjuka är det av avgörande betydelse att vi behandlas utifrån hela sjukdomsbilden och att vi får tillgång till bästa möjliga vård. Beslutsfattarna i Landstinget i Kronoberg behöver tillsammans med hela vård- och omsorgskedjan psoriasisvården utifrån dessa nya rön. Som psoriasissjuk blir jag aldrig helt frisk, men med en bra sammanhållen psoriasisvård med på hela min sjukdomsbild så jag kan leva ett relativt normalt liv.
Vi har mycket arbete framför oss och det är flera områden inom psoriasisvården som kan utvecklas ytterligare. En av de viktigaste frågorna som bör vara i fokus för de politiska beslutsfattarna i landstinget när 2012-års budget spikas är tillgången till medicinsk ljusbehandling.
I Kronoberg borde tillgången till den medicinska ljusbehandlingen utvecklas, eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt att behandla många av oss cirka 5 000 psoriasissjuka som bor i länet. Det är därför behov av medicinsk ljusbehandling inom ett rimligt geografiskt avstånd och med generösa öppettider.
Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen då det är fokus på världens 125 miljoner människor som lever med denna allvarliga kroniska sjukdom. Psoriasis är en sjukdom som påverkar livet på många sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt och Psoriasisförbund runt om i världen arbetar för att få ökad kunskap om sjukdomen och förståelse för dess inverkan på människors liv.
I Sverige arbetar vi för att öka kunskapen om psoriasis och få acceptans för sjukdomens svårighetsgrad, så att vi kan utveckla en bra och likvärdig psoriasisvård där det ges rätt vård i rätt tid.
Det är dags att ta nya krafttag för att utveckla psoriasisvården i Kronoberg, och jag som patientföreträdare bidrar gärna till denna utveckling. Det handlar om att vi som har en allvarlig kroniskt systemsjukdom som psoriasis, ska kunna leva ett så normalt liv så möjligt oavsett var i Sverige vi råkar bo.
GÖRAN LUNDELL

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar