Nya analyser av Skellefteåvatten

Nyheten uppdaterades 2011-04-21 12:54

Sedan det första provet som tagits i , från vattenverket Abborren, inte visat sig innehålla fortsätter () med nya analyser i dag.

SMI anser att det likväl är ”mycket troligt att cryptosporidier har spridits med dricksvatten”, men påpekar att parasiterna kan vara svåra att hitta. Cryptosporidium har dock påvisats hos flera människor som insjuknat.

De nya proverna som nu ska analyseras är inte bara tagna vid Abborren, utan även från vattenledningsnätet, meddelar Skellefteå kommun.

SMI räknar med att kunna ge svar på samtliga fem resterande prover från Skellefteå under dagen, enligt , på institutet. Svaren borde komma sen eftermiddag eller kväll.

Den exakta artbestämningen kan dock ta längre tid.

Allmänheten uppmanas fortfarande att koka dricksvatten.

Stefan Johansson, vatten- och avfallschef i Skellefteå kommun, säger till TT att det fortfarande är ett ”huvudspår” att smittan sprids från vattentäkten i älven till dricksvattnet. Skälet är att de 1 500 insjuknade, som man känner till, är så pass geografiskt utspridda. Samtidigt vill han inte utesluta livsmedel som smittkälla, även om det verkar mindre sannolikt.

Prover från dricksvattennätet har tagits i centrum och längre ned i samhället Örviken vid Skellefteå hamn.

– Vi tar prov inne i hus i dricksvattenkranar, säger Johansson.

Dessutom har nya prover tagits vid vattenverket Abborren, samt av inkommande vatten vid avloppsreningsverket. Något provsvar kan komma under torsdagen, tror Johansson. Andra prov som skickas i dag till SMI i Solna dröjer sannolikt längre.

Johansson tror på rak arm inte att smittan sprids via någon avloppsläcka in i dricksvattennätet.

– Det är ju inte alldeles jättelätt för spillvatten att komma in i dricksvatten eftersom dricksvattenledningar hela tiden är trycksatta. Blir det en läcka på den ledningen så ska vattnet normalt spruta ut.

I Skellefteå fortsätter man under påskhelgen att ta en rad prover och beställa analyser, framkom på dagens presskonferens i kommunen om parasitutbrottet.

Vidare sade kommunchef att vattentankar ska placeras ut även till förskolor. Kommunen satsar på information och dess kundtjänst kommer att hålla öppet mellan klockan 8-20 varje dag även under påskhelgen.

, vid , sade att trycket var fortsatt hårt på men att läget på sjukhuset var ”under kontroll”. Sammanlagt låg tolv patienter inne med magsjukesymtom.

Utöver att dricksvatten fortsatte att distribueras till särskilt utsatta verksamheter som lasarett och äldreboenden började miljökontoret i Skellefteå i dag med att kontakta livsmedelsföretag. Sex personer skulle ringa 200 företag – restauranger, matproducenter med mera – för att ta reda på hur de hanterar sitt vatten, berättade Mona Stenberg, informatör på kommunen. Det pågår också en kartläggning av var alla som insjuknat bor för att få en tydligare bild av den geografiska spridningen.

Skellefteå kommun har i flera år försökt få använda grundvatten i stället för ytvatten för att minska risken för föroreningar i dricksvatten, men har stött på patrull. Frågan avgörs nu i .

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar