Ny vägledning för fristående programvaror

Nyheten uppdaterades 2012-03-29 12:30

har antagit en vägledning för tillverkare av fristående programvara som bland annat beskriver kriterier för om en produkt ska anses som en produkt eller inte, och därmed . Läkemedelsverket har tagit fram ett dokument som ger en introduktion till vägledningen. Dessutom har arbetet nu påbörjats med uppdatering av det svenska förslaget till vägledning som togs fram .

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar