Mykoplasma bröt sannolikt minskande antibiotikatrend i Skåne

Nyheten uppdaterades 2012-02-02 11:26

Under 2011 ökade av antibiotika i något, från 450 recept per 1000 invånare jämfört med 410 under 2010. Under kvartal 2 och 3 sågs en minskning, men en signifikant ökning skedde under sista kvartalet. Denna ökning beror till stor del på en ökad till äldre barn och vuxna av och , antibiotika som används vid .

Samma trend ses i de flesta svenska län Statistik: Antibiotikaförsäljning till och med december 2011

–          Den ökade förskrivningen av doxycyklin och makrolider beror sannolikt på att vi haft ett kraftigt ökat antal fall av mykoplasmainfektioner i Skåne under hösten 2011, säger Eva Melander, ordförande i Strama Skåne.

Denna , liksom föregående, rapporteras ökad förekomst av mykoplasmainfektioner. Epidemier med brukar inträffa med några års mellanrum. Mykoplasmainfektionerna ger vanligen enbart långdragen hosta, det vill säga lindriga luftvägsinfektioner som är självläkande. Vid svårare infektioner med som lunginflammation behövs antibiotika och då krävs andra antibiotika än det vanliga penicillinet, nämligen makrolider och doxycyklin. 

Kraftig minskning av antibiotika till barn år i Skåne
Under 2011 minskade antibiotikaförskrivningen till barn 0-6 år från till 561 recept per 100 invånare och år. Detta beror på en minskad förskrivning av både vanligt penicillin och det bredare penicillinet amoxicillin.

–          Detta är mycket positivt då ett av våra mål i Skåne just är att minska onödig användning av antibiotika till barn 0-6 år, säger Eva Melander. Liksom skillnaderna mellan länen på riksnivå ser vi fortfarande en stor skillnad i antibiotikaförskrivning inom länet vilket talar för att vi har fortfarande har en överanvändning på vissa håll.

Strama Skåne
Stramas uppdrag är att verka för att bevara antibiotika som effektiva läkemedel mot bakteriella infektioner och att minska risken för resistensutveckling i Region Skåne.

Läs mer på Strama Skånes hemsida: www.skane.se/strama

Presskontakt:
Eva Melander, ordförande Strama Skåne och verksamhetschef för Vårdhygien vid Labmedicin Skåne
040-33 74 86

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar