Motion är bra medicin mot depression

Nyheten uppdaterades 2012-02-27 7:12

En galopperande psykisk ohälsa som kostar samhället 60 miljarder om året.
Och människor som dämpar sin ångest med piller.
Det är bakgrunden till en världsunik forskningsstudie som kan bevisa att motion är den bästa medicinen.

Det stora forskningsprojektet har varit i gång ett drygt år och omfattar sex län.
kom med i augusti. Men det resultat som redan nu kan skönjas, bekräftar det som forskarna redan vet:
Motion kan kurera ångest, stress och annan psykisk ohälsa.

– Man brukar säga att en promenad på 50 minuter varje dag ger samma effekt som en antidepressiv tablett, säger psykologen Christel Walén, som tillsammans med sjukgymnasten , fungerar som ­ska motorer i projektet.
– Vi vet att kognitiv beteendeterapi, , och motion fungerar som alternativa behandlingsformer. Vi vet också att det tar nio veckor innan man märker resultat av fysisk aktivitet.
– Vad vi inte vet är hur stor dosen ska vara, säger Gerthi Persson.

Och det är alltså det forskarna från Karolinska sjukhuset och Lund nu tar reda på genom en studie, som väntas ge eko utanför Sveriges gränser, och som kan leda till en större benägenhet att testa annan behandling än piller.
Målet är 1 000 testpersoner, varav Blekinge ska bidra med 60. I dagsläget är ungefär halva kvoten fylld.

Första samtalet är med Christel Walén. Hon samlar information och lägger de första bitarna i ett gigantiskt pussel, som för testpersonerna varar i tolv veckor. För det är många forskare som vill undersöka olika saker. Så mäter man till exempel stresshormon i saliven.

Vilken behandling testpersonerna får avgörs av slumpen.
En kategori hamnar i den traditionella vården. En annan får testa KBT och den tredje gruppen ordineras motion.
Vad gäller KBT ges den fyra dagar i veckan via ett individ­anpassat program på internet.

Christel Walén är positivt överraskad.
Hon tror definitivt att det kan vara en modell som vinner terräng efter studien, speciellt bland yngre teknikvana personer och de som tycker att det är jobbigt att söka hjälp.
– KBT är en jättebra behandlingsmetod. Men som det är i dag finns inga möjligheter att ta hand om alla som behöver den.

I modellen från Blekinge samarbetar sjukvården med Friskis och Svettis.
Det är något friskvårdarna på Blå Port är mycket nöjda med.
– Vi vet att det vi gör är bra, men nu får vi ett vetenskapligt kvitto på vilken samhällsnytta friskvården gör, säger Camilla Holmström.
– Tänk om folk gick till gymmet innan de besökte vårdcentralen.

Basen i projektet är nämligen tanken att vården inte klarar av en galopperande psykisk ohälsa som kostar samhället runt 60 miljarder kronor varje år. Och som lett till att en tredjedel av alla besök på vårdcentralerna egentligen handlar om psykisk ohälsa.
– Många uppfattar inte kroppens varningssignaler förrän det börjar göra ont. Det är också lättare att söka hjälp för fysisk smärta än psykisk, säger Camilla Holmström.

Hon får ofta höra hur folk egentligen mår när de kommer till henne med ett recept på fysisk aktivitet i handen.
Det är den typen av samtal som tar tid i sjukvården.
– Och det utrymmet finns tyvärr inte i dag, säger Christel Walén.
Hon jämför den omfattande utskriften av medicinska preparat vid psykisk ohälsa med en läkare som i blindo ett ben när det är armen som är bruten
– Det är sorgligt med detta myller av människor på vårdcentralerna. Om en tredjedel slapp gå dit skulle det spara enorma summor och läkarnas medicinska kompetens kunde utnyttjas bättre.

Fotnot: Intresserade som vill delta i studien kan anmäla sig genom sin vårdcentral eller via .

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar