Medicinhistoria visas i Lund

Nyheten uppdaterades 2012-04-13 11:21

Lund får ett nytt museum. Livets museum i en meter lång korridor.

Källa: Dagens Medicin

Lämna gärna en kommentar