Medicin vid ADHD har effekt på kort sikt men långtidsstudier behövs

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 13:19

Föräldrar till barn med ADHD kan känna sig beroende av vårdpersonal samtidigt som de känner osäkerhet om vårdens insatser. Att ge läkemedel till barn med ADHD leder till känslor av både lättnad och tvivel hos föräldrarna. Även om medicin har effekt räcker det inte som behandling och andra typer av insatser vid ADHD är otillräckligt utvärderade.

Källa: Forskning.se

Lämna gärna en kommentar