Ledningen kritiseras för brister i vården

Nyheten uppdaterades 2011-08-17 21:38

Ledningen för omsorgsverksamheten får hård kritik för hur en på serviceboendet genomfördes. Det konstateras i som gjordes efter personalens Lex Sarah-anmälan.

Tidigt i våras skrev Smålandsposten om på Taggen som en Lex Sarah-anmälan eftersom de boende mådde dåligt efter en omorganisation.

”Man har från inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till det behov som omsorgstagarna har av att i förväg få information och möjligheter till förberedelser”, står det i utredningen.

Det borde ha gjorts en analys utifrån brukarperspektiv av riskerna med den nya organisationen, menar utredaren, den medicinskt ansvariga samordnaren i kommunen.

Enligt utredningen har en av de boende utsatts för allvarliga missförhållanden orsakade av omorganisationen. Därför har utredaren beslutat om en handlingsplan för att garantera att alla får rätt omsorg.

Utvecklingsplanen och det faktum att Taggen fått tillbaka indragna tjänster gör att personalen känner tillförsikt inför , enligt som är en av dem som gjorde anmälan.

– Vi har ju fått tillbaka tre tjänster som drogs in och vakennatten har vi fått tillbaka tills vidare. Vi vet inte om den får vara kvar, men vi hoppas att det blir bra, säger Marie Jonasson.
– Vi ska också ha täta uppföljningar av de boendes planer och så ska vi få handledning två gånger i höst från landstingets vuxenhabilitering. De åtgärderna och att vi fått tillbaka tjänsterna gör att vi känner tillförsikt för framtiden. Men vi vet ju inte om detta kommer att ändras i framtiden, säger hon.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar