Landstingssveket

Nyheten uppdaterades 2012-03-19 13:23

?Ur en socialdemokratisk valbroschyr från 2010 med den leende kvintetten Jan Björkman, Bodil Nyström, Kalle Sandström, Jeanette Andreasson-Sjödin och Marie Sällström:
”Alla människor ska känna sig trygga med sjukvården i . En god sjukvård ska finnas i hela med akutmottagningar som är öppna dygnet runt, i såväl som i Karlshamn.”

”Vi drivs av lusten till ständiga förbättringar av sjukvården i Blekinge.”

”Sjukvården för äldre ska utvecklas.”

Ur ett brev till Socialstyrelsen, undertecknat av chefläkaren och förvaltningschefen vid samt landstingsdirektören, den 3 november 2011:
”Med anledning av ett flertal Lex Maria-ärenden, där det akuta omhändertagandet vid Akutkliniken i Karlshamn har brustit, kommer Landstinget Blekinge under hösten utreda förutsättningarna för följande åtgärder … Begränsat öppethållande för i Karlshamn.”

Ur en 18 sidor lång utredning av akutverksamheten vid Blekingesjukhuset, den 28 februari 2012:
”Nattstängning av akutmottagningen i Karlshamn och byte av namn på denna till ”Närakut”. Avveckling av samt avveckling av den särskilda jourlinjen ”Betaljouren” i Karlshamn.”

Den 12 mars medger landstingsrådet Marie Sällström (S) politiskt löftesbrott i Radio Blekinge och BLT, men hon lägger helt skulden på Socialstyrelsen för detta. Sällström och Sandström, och den förre talmannen Jan Björkman som är landstingets ordförande, är enligt henne tvingade att acceptera den nämnda myndighetens påstådda utsago.
Att skylla den föreslagna nattstängningen på Socialstyrelsen är groteskt och förstärker det politiska och moraliska haveri som länge har kännetecknat den politiska landstingsledningen i Blekinge. Det behövs ingen lusläsning av utredningen för att förstå att det är den medvetet genomförda ”avlövningen” av Karlshamnssjukhuset som ligger till grund för Socialstyrelsens kritik.
Bland annat har den viktiga intensivvårdsavdelningen avvecklats (september 2009), och ett antal läkare har överförts till Karlskrona. Den i hela landet prisade kardiologavdelningen har medvetet avvecklats, eller i varje fall – beroende på vem som beskriver det – .
Kan konsekvenserna efter detta fula spel bli några andra än ökade risker för akutpatienter och därmed skyldigheten för den övervakande myndigheten, Socialstyrelsen, att ingripa?
Men Marie Sällström, som snart lämnar det sjunkande landstingsskeppet för att erbjuda sina politiska tjänster i Karlshamn, tvår sina händer: Det är Socialstyrelsens fel att akutmottagningen skall stängas!
Borta är nu hennes och hennes partivänners löften! Borta är den politiska moralen och trovärdigheten!
Frågan är om också oppositionen i landstinget är borta när dess fullmäktigeförsamling i april slutligen avgör den aktuella akutmottagningens öde?

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar