Läkemedelsverkets uppföljning av marknadskontroll 2012

Nyheten uppdaterades 2013-04-24 15:04

Läkemedelsverket har överlämnat rapporten ”Uppföljning av ” till regeringen. Rapporten beskriver den marknadskontroll som bedrivits inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika.

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar