Läkemedelsverket tecknar samarbetsavtal med Kina

Nyheten uppdaterades 2011-12-20 11:02

har tecknat ett med sin i Kina – (). är att öka kunskapsutbytet mellan myndigheterna på flera olika områden, till exempel läkemedelsanvändning, , och traditionell kinesisk medicin.

Källa: Läkemedelsverket

Lämna gärna en kommentar