LÄKEMEDEL, PATIENTSÄKERHET OCH MILJÖ PÅ MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Nyheten uppdaterades 2011-11-30 23:35

för kommer att tala om vid två tillfällen under den medicinska riksstämman i Älvsjö:


MINSKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING – NÖDVÄNDIGT MEN OMÖJLIGT?

Torsdag 1 16 på Västra scenen.

de olika hinder som finns för en av läkemedel: läkare, forskare, politiker, marknadskrafterna.

LÄKEMEDEL, PATIENTSÄKERHET OCH MILJÖ
Sektionssymposium fredag 2 december 10.30-12 i .

Läkemedel i miljön – hot mot dagens och morgondagens generationer? , LfM

Antibiotika i miljön – ett hot mot infekterade patienter
  Björn Olsen, UAS

Vad kan TLV (tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) göra för att förhindra miljöfarliga läkemedel?
Magnus Thyberg, TLV

Ändring i läkemedelslagstiftning ger EU möjlighet att påverka läkemedelsproduktionen positivt i Indien och Kina
  Jerker Forssell, Miljödepartementet

Vad är ett grönt läkemedel? Bengt Mattson, Pfizer/LIF

VÄLKOMNA!

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar