Kritik mot provsvar har ”högsta prioritet”

Nyheten uppdaterades 2011-10-27 14:28

säger att hon ser ”ytterst allvarligt” på det sätt på vilket :s provsvar ifrågasätts.

– Självklart är det så att jag är lyhörd och har en diskussion med våra medarbetare, jag ställer samma frågor som du ställer till mig. Det arbetet pågår för fullt nu, säger hon till .se.

SvD.se har tidigare i dag berättat att diskussionen kring analyssvaret väckt reaktioner även vid RMV:s egna insynsråd.

Jag ställer precis samma frågor som du ställer till mig. Detta har högsta prioritet.

Ekenhem, generaldirektör för Rättsmedicinalverket (RMV).

Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet och ledamot i insynsrådet, är ”synnerligen bekymrad” och vill se en redovisning av läget vid nästa möte med rådet.

Bristen på kompletterande blodprov och risken för möjliga felkällor vid en så kallad spädning av blodet – två konkreta skäl till att domstolen ansåg att man inte kunde lita på analysen från RMV.

RMV-analysen visade en många gånger dödlig halt av narkosmedlet tiopental i det döda spädbarnets kropp. Ett fynd som varit en central byggsten i åklagarens åtal mot den .

Men Solna tingsrätt frikände i fredags läkaren från misstankarna om dråp – och underkände alltså samtidigt tillförlitligheten i RMV:s provsvar.

– Jag har inga synpunkter på själva . Vår uppgift är att ta till oss vad som står där och fundera på om vi måste vässa oss, säger Erna -Ekenhem, som samtidigt tycker att en del av är onyanserad.

– Redan i domen kan man se att experterna också har olika åsikter, vilket inte är något konstigt i en rättsprocess. Alla tycker inte att det varit fel i det RMV gjort. Därför vill vi nu ta det lugnt och tänka efter för att detta ska bli bra för rättssamhället i slutänden.

Har ni ändrat något till följd av domen?

– Det har bara gått fyra arbetsdagar sedan domen kom, och den har inte vunnit laga kraft ännu. Vi måste återkomma om detta. Först måste vi analysera detta på djupet, säger Erna Zelmin-Ekenhem, som samtidigt konstaterar att RMV ”under gång” en del rutiner sedan hösten 2008 då togs.

– Det har gått några år sedan dess och idag vet vi helt enkelt mer än vi gjorde då. Vi har justerat vissa metoder under resans gång och detta ska vi naturligtvis redovisa på ett klart sätt.

När det gäller kritiken efter RMV:s analys i Bergmanfallet – där dna från personal tros ha ”smittat” provet och lett fram till felaktiga slutsatser om regissörens släktskap – säger Zelmin Ekenhem att RMV aldrig borde ha tagit upp ärendet.

– Det skulle aldrig ha kommit innanför våra väggar. Det är inte den typ av ärende som vi ska hantera, vi har inte den teknik och metod som är färdigutvecklad för detta.

RMV ska nu granska hur det kommer sig att verket ändå tog på sig analysarbetet.

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar