Kraftig ökning av överviktskirurgi vid Akademiska

Nyheten uppdaterades 2012-01-18 10:15

Under 2011 ökade antalet vid för åttonde året i rad. Totalt opererades 247 , jämfört med 195 året innan. Sedan starten (år 1996) har nästan 1 600 personer opererats här.

– Förklaringen till ökningen ligger dels i att vi kan operera fler patienter samma dag (7-8 personer i veckan), dels att vi infört en ny operationsmetod som är mer skonsam och innebär att blir rörligare efter och kan skrivas ut en dag tidigare. I genomsnitt stannar tre dagar på sjukhuset, säger , överläkare och ansvarig för överviktskirurgi.

Andra faktorer som bidragit till expansionen är effektivare planering av operationerna. Det finns exempelvis alltid patienter ”standby” så att man fyller operationssalarna. Dessutom har kirurgkliniken omorganiserats under 2011. Överviktskirurgin ingår numera i den nybildade esofagus- och ventrikelsektionen. Detta innebär att patienterna vårdas av en mindre personalgrupp, mer fokuserad på deras problematik.

I takt med att befolkningen blir allt tyngre ökar problemen med kraftig övervikt och . På Akademiska sjukhuset har man sett en stadig ökning i efterfrågan på överviktsoperationer de senaste 10-15 åren. För att komma i fråga ska patienten ha ett på över 35 och medicinska skäl för operationen, exempelvis diabetes och/eller högt blodtryck. Patienterna med två metoder: eller duodenal switch. 80 procent av patienterna kommer från andra landsting i sjukvårdsregionen eller andra delar av Sverige. Den metod som ökar mest är gastric bypass med titthålskirurgi.

– Den nya tekniken innebär att vi gör mindre hål i buken och häftar samman tarmen med den kvarvarande, krympta magsäcken via ordinarie titthål, inte som tidigare separata. Vi upplever att patienterna har mindre ont efter ingreppet vilket påverkar deras rörlighet och återhämtning, säger Magnus Sundbom.

Fakta: Överviktskirurgi
Målgruppen är kraftigt överviktiga patienter med BMI över 35. I Sverige opereras cirka 8 000 personer om året med gastric bypass. För extremt överviktiga med BMI över 50 finns en annan metod, duodenal switch. Akademiska är i princip ensamt i landet om att erbjuda denna kirurgi där tunntarmen kortas och magsäcken krymps. Förutom kraftig viktminskning, upp till 100 kilo, minskar risken för diabetes och hjärtkärlsjukdom. Efter ingreppet följs patientens hälsostatus upp regelbundet. Följande BMI-gränser gäller: övervikt 25-30, fetma över 30 och svår fetma över 35 samt sjuklig/extrem fetma över 40.


Mer information:
Magnus Sundbom, överläkare och ansvarig för överviktskirurgi, 018-611 46 16 eller 070-543 29 89
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar