Kraftig kritik riktas mot landstingsledningen

Nyheten uppdaterades 2011-10-17 6:32

Överläkare och enhets-chefer inom går till kraftfullt angrepp på med landstingsdirektören Börje Lindqvist i spetsen. Läkarna saknar helt förtroende för och beskriver den som . Totalt 18 läkare och har skrivit under en misstroende-förklaring.

Vuxenpsykiatrin har under de senaste 20 åren varit utsatt för besparingar vid upprepade tillfällen. Nu är det dags igen. Ett underskott på cirka 12 miljoner kronor måste hämtas in. Det sätt på vilket landstingsdirektören Börje Lindqvist och chefen för psykiatricentrum, Kjell Grahn, försöker göra det på får nu personalen inom vuxenpsykiatrin att öppet, och kraftfullt, protestera.
I ett brev till Börje Lindkvist och Kjell Grahn, som Smålandsposten har tagit del av, beskrivs den ”vallgrav” som finns mellan landstingsledningen och personalen. Det konstateras vidare att förtroendet för ledningen är förbrukat.
– Ledningen lyssnar inte på oss. Tvärtom kör de över oss, kuppar oss, med hjälp av som de hyr in för dyra skattepengar, säger överläkare , som är en av de totalt 18 enhetschefer, överläkare och medicinskt ledningsansvariga läkare inom vuxenpsykiatrin som har skrivit under brevet.
Margareta Dahlberg och hennes kollegor menar att ledningen målar upp en falsk bild av verkligheten. Att de för både politikerna och allmänheten bakom ljuset när de försöker låtsas som om besparingarna inte kommer att försämra vårdkvaliteten.
Till sin hjälp har landstingsledningen hyrt in konsulter från företaget .
– Det är inte första gången de är inne, och det är ingen tillfällighet. De levererar det som ledningen vill ha, säger Margareta Dahlberg.
Hon menar att verkligt korrupt blir det när Ledningsbolaget, som ska vara en fristående granskare, nu också får chefsbefattningar inom den verksamhet de just har granskat – vuxenpsykiatrin.

 
Vår nya chefläkare och även vår nya verksamhetschef kommer från Ledningsbolaget. De hyrs alltså först in för att grans-ka verksamheten och får sedan chefsbefattningar. Hur fristående kan de vara? Det är rena bondfångeriet. Så korrupt.
Margareta Dahlberg konstaterar att om landstingsledningen anser att de måste ta bort en avdelning, minska antalet vårdplatser och antalet anställda så får det vara så. Men det hon och hennes kollegor begär är att ledningen då också ska stå för att det blir en sämre vård.
– Men det gör de inte. I stället bygger de upp en fasad med hjälp av . En fasad som ska dölja att vården försämras. Och blir också en barriär mot oss i verksamheten, så att ledningen slipper prata med oss. Det är så oerhört fegt.
Margareta Dahlberg menar att antalet vårdplatser inom vuxenpsykiatrin har nått smärtgränsen. Det går inte att ersätta dem med de öppna vårdformer som ledningen talar om.
– Tillgängligheten kommer att bli sämre, sjuka som inte borde skrivas ut kommer att skrivas ut ändå. Det blir konsekvenserna av besparingarna, men det vill ledningen inte höra. De väljer i stället att lägga hela verksamheten i händerna på Ledningsbolaget. Det är skandal.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar