Kokain spetsas med djurmedicin

Nyheten uppdaterades 2011-07-28 11:21

blir både och i Sverige. Allt oftare innehåller stora mängder som snabbt kan ge mycket skador.

Kokain spetsas med djurmedicin

Kokain blir både vanligare och billigare i Sverige. Allt oftare innehåller
kokainet stora mängder tillsatsämnen som snabbt kan ge mycket allvarliga
skador.

– Kokain är farligt från början men det här gör det ännu värre, säger Björn
Beermann, professor på Läkemedelsverket.

Så mycket som 80 procent av en dos kokain kan utgöras av kemikalier. Det visar
en dansk undersökning från Rättsmedicinska institutet vid Århus universitet.
Ofta handlar det om olika läkemedel som inte längre finns på marknaden på
grund av allvarliga biverkningar.

Ett av de vanligaste är levamisol som tidigare användes för att
bekämpa parasiter hos bland annat kor och grisar. Medicinen har visat sig
kunna slå ut benmärgen, allvarligt skada immunförsvaret och i förlängningen
leda till döden. Den kan också täppa igen mindre blodkärl och orsaka nekros,
celldöd i huden. I Sverige har medicinen inte använts sedan 1983.

menar att de dödliga skadorna kan uppstå redan första gången
man utsätts för ämnet.

– Rimligen räcker det med att man bara testat någon gång. På det viset är det
klart värre än att använda rent kokain, säger han.

Enligt Kim Blauenfeldt Gosmer, som ligger bakom den ,
blandas ämnena i kokainet dels för att spä ut det, men också för att öka
drogens effekter. Just levamisol kan påverka dopaminsystemet och ge ökade
ruskänslor i kombination med kokain. har ökat kraftigt
sedan 2003 då en liknande undersökning gjordes.

I undersökningen ingick ett fåtal svenska prover och de skilde sig inte från
de danska. På Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) känner man igen
problemet.

– Jag har inga siffror, men jag vet att tillsatser är mycket vanliga. Men man
ska komma ihåg att för den som använder kokain är själva kokainet
fortfarande farligare än tillsatserna, säger Ann Liljebäck, vid SKL.

(TT)

Källa: Norran.se - Nyheter startsida

Lämna gärna en kommentar