Känsligt läge efter toppchefsavhopp

Nyheten uppdaterades 2011-04-30 7:59

Toppchefen Åke Åkesson sa upp sig efter att ha blivit hånad av en direktör.
Nu riskerar fler divisionschefer att lämna landstinget.
– Läget är känsligt, men det finns samma tankar hos andra, säger Lars Johansson, divisionschef.

Landstingsledningen träffades i onsdags ör att diskutera det ytterst ansträngda ekonomiska läget. Vid mötet närvarade divisionscheferna, personaldirektören Östen Sjösten, uppdragsdirektören Anders Hansell och landstingsdirektören Peter Lilja. Inga politiker ingick i gruppen.
Som BLT skrev i går togs frågan om en förändring av akuten i Karlshamn upp. Politikerna har beslutat att akutjourlinjen ska läggas ned samtidigt som akuten ska fortsätta vara öppen dygnet runt.
Nio chefer hade i en utredning kommit fram till att lösningen hotade patientsäkerheten och skulle drabba medborgarna. Men den utredningen avfärdades snabbt av Anders Hansell på ett hånfullt sätt, enligt Åke Åkesson.
– De vill att vi ska ljuga för medborgarna och låtsas att allt kommer att bli som vanligt, säger Åke Åkesson.
Som BLT har skrivit ställer sig uppdragsdirektören frågande till anklagelserna. Dagen efter att Åke Åkesson lämnat in sin avskedsansökan är divisionscheferna ganska tystlåtna och vill inte kommentera krismötet där deras chefskollega sa upp sig på stående fot.
Lars Johansson, divisionschef för medicin/thorax, beskriver läget som känsligt:
– Jag vill inte kommentera tonen som användes på mötet. Det återstår att se om fler divisionschefer lämnar. Det finns tankar hos andra om att lämna, säger han.
, divisionschef för opererande verksamheter:
– Jag har inte för avsikt att lämna landstinget just nu. Men vi har svåra uppdrag och jag tror många funderar över sin roll.
Efter nyheten om att Åke Åkesson sagt upp sig på stående fot har landstingsrådet Kalle Sandström (S) haft ett samtal med landstingsdirektören, som närvarade vid mötet.
– Jag vill inte kommentera mötet. Rent allmänt är det inte bra när toppchefer kliver av. Jag tolkar det som att situationen är mycket pressad, säger Kalle Sandström.
Vad tycker du om att höga direktörer anklagas för att använda en hånfull samtalston?

– Den umgängestonen ska inte råda. Hånfullhet ska vi inte ha i landstinget.

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar