Kalmars läkare måste vara bäst

Nyheten uppdaterades 2012-02-21 8:57

Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Det är de tre avgörande faktorerna för den planerade läkarutbildningen i Kalmar.

På den medicinska utbildningen i Lund finns det för många studenter på varje handledande läkare. Universitetet har redan studenter till Helsingborg. De får i många fall en egen doktor när ronden går.
Nu inleder Lund även ett samarbete med Linnéuniversitetet och landstinget. Det byggs upp i tre steg. Målet är att ta in 20 studenter per termin till läkarutbildning i Kalmar. Avsiktsförklaringen, som undertecknades på måndagen, öppnar stora möjligheter för både Linnéuniversitetet och landstinget. Mer forskning på det medicinska området innebär att Linné blir ”ett universitet på riktigt”, som en av de inblandade uttryckte saken.
Satsningen kostar ungefär 30 miljoner kronor om året. Det kan jämföras med exempelvis kostnaden för hyrläkare, som ligger på ungefär det dubbla. Men det är först på sikt som läkarutbildningen kan ge en lokal kompetensförsörjning som ersätter inhyrda läkare.
Varje av utbildning, kompetens och arbetsmarknad i Kalmar och länet måste hälsas med glädje, mot bakgrund av de senaste dystra .
Om Kalmar får en läkarutbildning, som får namn om sig att ha bra handledning under de kliniska momenten, blir det ett bidrag till universitetets attraktivitet. Den akademiska mångfalden gynnas av tillskottet, inte minst mot bakgrund av att medicin är ett ämne på den internationella arenan.
Men allt måste nu göras för att Kalmar ska dra till sig studenter av toppklass och de bästa lärarna och handledarna. Som fadder för utbildningen garanterar Lunds universitet i alla fall på pappret att Kalmar håller hög nivå. Men det finns en risk att den nya, oprövade utbildningen bara betraktas som en filial till Lund och blir ett andrahandsval. Den risken måste uppmärksammas från början. Annars kan den första förtjusningen snabbt gå över. Bland landets gymnasister och studenter skickar djungeltrummorna snabbt signaler om platser, som bör undvikas, eller uppsökas av den som är chanslös på annat håll.
Nyckelpersoner för framgång i detta utmärkta initiativ är också Kalmars kommunpolitiker. Om de nya läkarstudenterna ska kunna studera på plats och förhoppningsvis bosätta sig i regionen behövs ännu fler studentbostäder.
Det är lättare att växa i storlek än i kvalitet. Ett ökat antal invånare eller studenter garanterar inte bestående framgång. Folk vill vara där de trivs. Därför gäller det för det inblandade parterna att ta till vara på chansen. Möjligheter som denna erbjuds inte varje dag.

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar