Inte säkert hantera många läkemedel i hemmet

Nyheten uppdaterades 2012-04-05 8:48

En ny svensk studie visar att patienternas tillgång till information om de läkemedlen inte är i enlighet med sjukvårdens intentioner. Risken för skador på grund av felmedicinering i hemmet är påtaglig och onödigt hög.

Källa: LmV

Lämna gärna en kommentar