Inget körkort för 84-åring

Nyheten uppdaterades 2012-01-19 10:12

Den och var på väg upp på en – men vill ändå ha tillbaka sitt .

Det har varken eller i gått med på.

Utredningen har visat att den i dag 84-årige västeråsaren var inblandad i tre trafikolyckor år 2008, på annat håll i landet. Olyckorna berodde på att han drabbats av akut förvirringstillstånd bakom ratten.

har inte hittat några medicinska orsaker till förvirringen, men konstaterat förkalkning i hjärtat och oklar yrsel.

Ett läkarintyg från en läkare i år 2010 såg inga uppenbara hinder för fortsatt körkortsinnehav, men Transportstyrelsens konsultläkare föreslog att skulle genomföra ett körtest med en trafikinspektör på passagerarplats.

Vid körtestet i januari 2011 gick dock mycket fel; 84-åringen körde enligt rapporten vänstertrafik vid flera tillfällen, var nära att krocka vid körfältsbyte och var på väg upp på en cykelbana. Trafikinspektören fick ingripa för att förhindra olyckor.

Därför beslöt Transportstyrelsen att återkalla 84-åringens körkort sommaren 2011.

84-åringen överklagade beslutet och menade att hans dåliga bilkörning berodde på att han inte haft tillfälle att de senaste åren, och att han kan utföra nytt körprov som förbättrar hans sätt att .

Förvaltningsrätten i Uppsala anser dock, mot bakgrund av yrseln, förkalkningen och rapporten från körprovet, att Transportstyrelsen har fog för att vägra 84-åringen fortsatt körkort.

Källa: Västerås

Lämna gärna en kommentar