Imam ser risker med ett förbud mot omskärelse

Nyheten uppdaterades 2012-03-08 7:19

Svenska barnläkarföreningen vill nu förbjuda omskärelse på icke medicinsk grund. Imamen i Växjö däremot, ser det som en rättighet.

I en skrivelse till Socialstyrelsen vill Svenska barnläkarföreningen avskaffa omskärelse av pojkar. Föreningen ser det som en form av övergrepp på barnen.
Ismail Abuhelal, rektor för Växjö Islamiska skola, är av en annan åsikt. Han håller inte med om att omskärelse skulle vara detsamma som övergrepp.
– Vi muslimer gör det av hygieniska skäl och ett förbud skulle kunna leda till mer illegal verksamhet. Det är varje förälders ansvar att ta hand om barnet. Omskärelse är inget stort ingrepp, säger han.
Men i Koranen står det ingenting om omskärelse, varför omskärs alla muslimska pojkar ändå?

– Det stämmer, men vi muslimer följer två spår, koranen och profetens lära. I profetens lära står det väldigt tydligt att man ska omskära sina pojkar.
Sedan två år tillbaka har beslutat att följa Sveriges Kommuner och (SKL) rekommendationer om att erbjuda omskärelser av pojkar även på icke medicinsk grund. Landstinget erbjuder därför omskärelse via en tjänst i Skåne. Sedan dess har det inte varit några tydliga diskussioner i länet. Och hur det blir framöver är ännu oklart.
– Jag har inga egna åsikter kring detta, våra politiker har bestämt åt oss, men de som vill ha ingreppet utfört hänvisas vidare till en klinik i Skåne. De får också stå för kostnaderna själva, säger Per Weber, verksamhetschef på .
Ismail Abuhelal menar att konsekvenserna kan bli många om det förbjuds helt. Enligt honom är det bättre att vården utför omskärelser än att föräldrar anlitar personal.
– Bland muslimer är omskärelse de äldres ansvar och ingreppet ska genomföras när pojkarna är små. Om det förbjuds helt kan ett stort antal barn utsättas för risker, säger han.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar