”Hugo ingen fråga för politikerna”

Nyheten uppdaterades 2011-11-09 16:34

.se har varit i kontakt med , i (S), och oppositionsrådet Alexander Wendt (M) när det gäller . ”Hugos föräldrar eller i kan inte detta”, säger Sällström. Wendt däremot lovar att ta upp på nästa möte med landstingsstyrelsen.

ingen fråga för politikerna”

Svårt sjuka Hugo, åtta månader, kan få behandling i USA. Men inom landstinget tvekar man – och tiden för Hugo riskerar att rinna ut.
Den ansvariga politikern vill inte ta upp frågan, utan avvaktar ett nytt beslut från .
– Hugos föräldrar eller politikerna i landstingsstyrelsen kan inte avgöra detta, säger Marie Sällström (S), landstingsråd i Blekinge.

Expressen.se har i flera artiklar berättat om svårt sjuka Hugo, vars hud ständigt gör sönder och bildar stora blödande sår.
Han lider av den obotliga och mycket ovanliga sjukdomen Epidermolysis bullosa, EB. Hugo har den allvarligaste varianten av sjukdomen, Herlitz.
När Expressen.se för första gången skrev om Hugo hade läkarna som Hugos mamma varit i kontakt med avfärdat en experimentell behandling med benmärgstransplantation. Men efteråt valde läkare vid sjukhuset i Blekinge att starta en utredning.
Svaret på utredningen dröjer dock, och Hugos mamma Hanna Johansson är rädd att det tar för lång tid.

”Inte kompetens”

Expressen.se har varit i kontakt med Marie Sällström (S), det landstingsråd i Blekinge som har ansvar för Hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon säger att hon inte vill lägga sig i frågan.
– Politikerna ska aldrig gå in och fatta beslut kring behandlingsplaner och behandlingsformer. Politikerna har inte kompetens att göra medicinska bedömningar.
Beslutet riskerar att dröja – bör inte ni diskutera ärendet?
– Vi kommer att agera utifrån läkarnas bedömningar. Ärendet kräver att man sätter sig in i det, och det är inte så att allt är svart eller vitt.
Förstår du Hugos föräldrar, att de är rädda att beslutet ska komma för sent?
– Jag tror att alla människor känner med det föräldrapar som har ett svårt sjukt barn. Men trots allt kan inte Hugos föräldrar eller politikerna i landstingsstyrelsen avgöra detta, säger Marie Sällström (S).

”Ska ta upp frågan”

Hon får dock mothugg av oppositionsrådet Alexander Wendt (M). Han lovar att ta upp ärendet på nästa möte med landstingsstyrelsen, kommande måndag.
– Jag kommer att ställa frågan hur vi agerar i det här fallet. Det har inte diskuterats som ett ärende tidigare.
Han säger att Hugos behandling inte är en fråga om kostnader.
– För min del handlar det inte om vem som ska betala. Det handlar om huruvida det är en behandlingsmetod som socialstyrelsen tycker är okej.
Wendt vill inte bedöma behandlingen som sådan, utan kommer att begära ett utlåtande från socialstyrelsen om ett sådant inte redan begärts.
– Jag är lekman och har svårt att ta ställning till om det är en bra behandling eller inte. Är det bra, ja, då är det klart att vi ska göra det. Vi måste behandla det här skyndsamt och komma till ett bra beslut. Vi är skyldiga föräldrna och Hugo ett svar, säger Alexander Wendt (M).

Källa: Expressen: Nyheter

Lämna gärna en kommentar