Höjt högkostnadsskydd drabbar redan utsatta

Nyheten uppdaterades 2011-12-30 9:01

Från den 1 januari nästa år kommer det både att bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner.

tänker nämligen höja högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De i har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. De med lägst har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel.
Ett flertal av dem med låga inkomster kommer att tvingas välja mellan att söka försörjningsstöd eller avstå från vård och medicin till sig själva eller till sina barn. Särskilt hårt kommer höjningen att slå mot ensamstående med barn, där de flesta är kvinnor. Den gruppen avstår redan idag från läkarbesök och mediciner närmare tre gånger så ofta som befolkningen i övrigt. Lika illa är situationen för människor med funktionsnedsättning. De har oftare en låg inkomst men stora utgifter. För många pensionärer med låga pensioner blir också höjningen kännbar.
I stället för att skjuta till mer pengar väljer den borgerliga regeringen att landstingens verksamhet med att höja högkostnadsskyddet. Detta är fördelningspolitiskt helt fel. Med detta förslag låter man de mest sjuka och de med behov av flest läkemedel något som borde finansieras solidariskt.
Vänsterpartiet säger nej till ökningen av högkostnadsskyddet och tillför landstingen motsvarande belopp. Vi motsätter oss helt regeringens politik som ständigt drabbar dem som redan är mest ekonomiskt utsatt i samhället.
Linda Fleetwood (V)

Eva Olofsson (V)

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar