Högre skolpeng till pojkar

Nyheten uppdaterades 2012-03-29 19:12

KRÖNIKA Christina Mångård

Det är inte ens hundra år sedan som kvinnor fick rösträtt. År var det första valet i Sverige där kvinnor fick rösta till riksdagens andra kammare. Och det är inte heller hundra år sedan som flickor på allvar fick börja studera och kunde antas som elever i den allmänna gymnasieskolan. Först efter års läroverksstadga kunde dörrar öppnas även för flickor.

Då, när samhället förändrades och det krävdes längre utbildningar också för mer kvinnliga yrken, fanns det kritiska röster som protesterade mot detta. Självklart klarade pojkar skolan med glans. Men flickorna? Män tvivlade på att de skulle klara av en lika ansträngande och svår utbildning som pojkar.
Det fanns till och med medicinska argument om att det skulle vara omöjligt för flickor att studera. Forskare påstod att det kunde bli ett allvarligt hot mot människosläktet i framtiden, om flickor utbildade sig under puberteten.
Och mot denna historiska bakgrund är det intressant, att det idag är en ständig diskussion om varför pojkarna presterar sämre än flickorna i skolan. Pojkar blir helt enkelt mogna senare. Förmågan att koncentrera sig och vara uppmärksam utvecklas tidigare hos flickor och de har en tidigare språkmognad. Därför är flickor mycket bättre på att klara av självständigt arbete, sådant som kräver koncentration och uppmärksamhet. De anpassar sig till skolmiljön.
Alltså har flickor och pojkar inte samma förutsättningar att ta in kunskap. Pojkarna lär sig mindre, medan flickorna mår sämre. De pluggar mer, lägger ner mer tid, arbete och engagemang i skolarbetet och får därför i genomsnitt bättre betyg. Gillar att ligga steget före och planera för framtiden, medan pojkarna mer tar dagen som den kommer.
Pojkar har ofta bättre självkänsla och tror därför inte att de behöver jobba lika hårt, eller tycker de inte att det är coolt att plugga. De uppskattar sin förmåga högre än flickorna, tar mer plats i klassrummet, styr samtalen och får mer uppmärksamhet av lärarna. Och oavsett om pojkar har haft lägre betyg i skolan, har de varit mer framgångsrika i arbetslivet.
I ett jämställt samhälle är det viktigt att skolan ger varje elev, oavsett kön, det stöd som hon eller han behöver för att känna sig trygg.
Till sist… är det femton kommuner i landet som ger högre till pojkar än till flickor för att det krävs mer resurser i en skola med fler pojkar.

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar