Höftomfånget en nyckelfaktor för hälsorisken vid fetma

Nyheten uppdaterades 2012-01-22 20:37

En internationell forskargrupp ledd av vid visar nu för första gången att risken för förtida död på grund av allvarligt underskattas om inte individens höftomfång tas med i .

Studien, som nu publiceras i tidskriften International Journal of Epidemiology, bygger på ett samarbete mellan forskare i Australien, Sverige, Mauritius, Finland, Storbritannien och Danmark.

ger underlag för uppfattningen att fettväven i höfterna har helt andra metaboliska egenskaper än fettet kring midjan och att höftfettet faktiskt har en skyddande effekt mot ämnesomsättningsrubbningar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Ett högre – mätt med måttband kring baken – avspeglar också mer muskelmassa i kroppen.

Genom att studera förhållandet mellan midje- och höftmått hos 8 000 personer i östaten Mauritius under 20 år är forskarna först i världen med att koppla fetma till dödlighet i en sydasiatisk befolkning.

– Resultaten innebär att en person med breda höfter och smal midja finns i lägre änden av riskskalan medan den som har och högt löper högst risk för hälsan, säger Stefan Söderberg, docent i kardiologi vid Umeå universitet och huvudförfattare till artikeln. Genom att ta med den skyddande effekten av höftfettet i beräkningen har vi kunna isolera bukfetma, mätt i , som en avgörande hälsorisk. Det ser ut som om denna form av fetma är farligare än vi tidigare har trott, särskilt i den sydasiatiska befolkningen.

Ett högt midjemått har lanserats som en bättre indikator på farlig fetma än högt kroppsmasseindex (BMI), men de här resultaten ger belägg för att bara är halva sanningen. Höftomfånget bör också tas med i beräkningen och både  midjemått och höftmått är enligt den här studien viktiga faktorer för att bedöma hälsorisken vid fetma.

För mer information, kontakta gärna docent, överläkare Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet,
mobil 070-319 38 03,
e-post stefan.soderberg@medicin.umu.se

Referens
Cameron A, Magliano D, Shaw J, Zimmet P, Carstensen B, Alberti K, Tuomilehto J, Barr E, Pauvaday V, Kowlessur S, Söderberg S. The influence of hip circumference on the relationship between abdominal obesity and mortality. International Journal of Epidemiology, 2012
Länk till artikeln 
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2012/01/22/ije.dyr198.full

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar