Hård kritik mot vårdchefers planering

Nyheten uppdaterades 2011-06-14 10:14

Cheferna tyckte att läget för vården inför var bra. Inte medicinskt säkert, menade sjuksköterskorna som då fick två dagar på sig att göra om .

– Jag har aldrig sett något liknande. Det fanns brister i patientsäkerhet, arbetstidsregler och kontinuitet, säger , Vårdförbundet i Växjö.
Hon bistod kommunens sjuksköterskor när schemat diskuterades. Tidigare år har de haft insyn i men nu bestämde cheferna på egen hand.
– Så blir det när man helt saknar kunskap om vad professionen gör, menar Karin Jisborg Hultgren.
– De hade inte tittat på våra arbetsuppgifter. Schemat var inte medicinskt säkert, säger en sjuksköterska som vill vara anonym.
Dagpass hade kortats så att personal kunde tas in på kvällar och helger. Men under de korta passen hade arbetsuppgifterna inte hunnits med vilket hade inneburit övertid istället, menar sjuksköterskan. Dessutom hade schemaläggarna infört delade pass vilket inte ingår i sjuksköterskornas avtal.
Personalen fick två dagar på sig att göra ett nytt schema.
– Man ska inte göra om sommarschemat den 27 maj, anser Karin Jisborg Hultgren.
Sjuksköterskorna införde ett antal extrapass. Ett par sjuksköterskor valde att flytta sin semester.
– De gör det för att vi andra ska få ut semestern. Stämningen är inte på topp, säger sjuksköterskan.
Nu är båda parter nöjda med schemat. Men någon ersättning för extrapassen och den flyttade semestern erbjuder kommunen inte.
– Tar man ansvar för semesterschemat borde man ha ersättning. Det är självklart rimligt, anser Karin Jisborg Hultgren.
är socialchef i Lessebo kommun. Hon deltog i mötet där sjuksköterskorna underkände schemat.
– Det handlade mycket om att det inte varit någon . Jag har inte fått del av den kritik som du talar om, säger hon.
Det får inte finnas någon prestige och om schemat går att lösa utan extra kostnader är hon nöjd.
– Det finns en lag om ersättning och den följer vi. Det har inte varit något krav att flytta semestern utan de fick en fråga.
Inför nästa år förutsätter socialchefen bättre framförhållning och att sjuksköterskorna återigen är med vid planeringen.
– Delaktighet är A och O, säger hon.

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar