Har man sett – snart är kvinnorna inte längre i majoritet

Nyheten uppdaterades 2011-10-11 6:23

Ända sedan den första folkräkningen 1749 har det ett underskott på män i Sverige.

Har man sett – snart är inte i majoritet

Snart blir männen fler än kvinnorna.
2015 bryts överskottet av kvinnor – för första gången någonsin sedan man började med folkräkning i Sverige.
Fler pojkfödslar, ökad medellivslängd för män och arbetskraftsinvandring är orsaken.

Ända sedan den första folkräkningen 1749 har det varit ett underskott på män i Sverige.
Orsakerna har varit krig, arbete och hårt leverne. Kvinnorna har varit hemma i trygghet och tagit hand om barnen, medan många män har haft farliga arbeten i gruvor och industrier.
Dessutom har män alltid självmant tagit fler – ett mönster som kvarstår än i dag.

För att bara ta några exempel:
199 av de 266 personerna som dog i trafiken 2010 var män.
73 av de 82 personer som 2009 avled i drunkningsolyckor.
340 av de 410 som dog av illegala droger samma år var män.
Fler män tar också livet av sig än kvinnor.

Under sjukdomstider som Spanska sjukan 1918-1920 har unga män varit mer utsatta och när utvandringen till Amerika tog fart var det till stor män som hade möjligheten att ta sig dit.
Men skillnaderna mellan antal män och kvinnor i Sverige har minskat drastiskt de senaste åren, till stor del på grund av att männens medellivslängd blir längre.
I dag sköts industrin till stor del av maskiner och få svenskar dör i krig och våldsamheter. Tekniken och medicinen har gjort sitt.
Nu lever kvinnorna i genomsnitt 3,5 år längre än männen, för 30 år sedan levde kvinnorna drygt 5 år längre.
Och snart går alltså männen om.
Männen kommer att ta över i antal – och en stor bidragande orsak är att det faktiskt fler , som alltså överlever i högre grad. I dag det 106 pojkar på 100 . Fram till 1800-talet föddes det 104 pojkar på 100 , men sedan ökade siffran och har legat kvar på samma nivå.
– Det är en ganska stor skillnad mellan hur många pojkar och flickor som föds. I utvecklade länder som Sverige är den siffran konstant, säger Olle Söder, forskare i barnmedicin på Karolinska institutet.
Exakt vad i biologin som leder till att det föds fler pojkar än flickor finns inget enkelt svar på.
Det är könskromosomerna som bestämmer om det blir en pojke eller flicka. Två x-kromosomer ger en flicka och en x-kromosom och en y-kromosom ger en pojke. Kvinnans äggcell innehåller alltid en x-kromosom, medan ungefär hälften av männens sädesceller innehåller en y-kromosom. Därför bestämmer männens sädesceller könet.
– En teori är att y-spermierna är något lättare och därför simmar snabbare, en annan är att xy-celler skulle överleva lättare, men det är inget som är säkerställt i forskningen, säger Olle Söder.

Det som däremot finns bevis på är att pojkar dör i större utsträckning redan vid födseln. Redan där har evolutionen gått in och sett till att det ska bli en jämn fördelning av .

– Flickor är starkare än pojkar när de föds. Man kan se att de överlever något bättre i prematurer. Pojkar klarar sig sämre för exempelvis inflamma ­ tioner, säger Olle Söder.

Ser man till hela jordklotet är männen redan flest. På varje kvinna går det 1,01 män, enligt uppskattningar från 2011. Männen är fler i alla åldergrupper utom bland pensionärerna, där det fort­farande finns fler kvinnor.
Och på många håll i världen önskar sig föräldrarna mest av allt en pojke – Indien är ett av länderna.
Där aborteras flickfoster bort i en hög fart. Särskilt i de högre kasten där man har gott om pengar ser man till att föda pojkar. I deltastaten Punjab finns uppgifter om att det skulle gå 300 flickor på 1 000 pojkar. Anledningen är hemgiftssystemet, som innebär att brudens familj ska betala brudgummens familj för att de tar över dottern. Även för de rika blir det dyrt.
I Kina är avsaknaden av kvinnor ett välkänt faktum. Där går det 119 pojkar på 100 flickor sedan man infört enbarnsfamiljsystemet. Det är lika med 32 miljoner färre kvinnor i det väldiga landet. Obalansen kommer att finnas kvar i decennier.

I Sverige är det inte bara en större andel pojkbebisar och en ökad medellivslängd för män som gör att den manliga sidan håller på att ta över.


En viktig förklaring är också arbetskraftsinvandringen. Det kommer fler män än kvinnor till Sverige för att arbeta. 2010 kom 53 000 män och 46 000 kvinnor.
– I slutet av 90-talet var invandringen jämnt fördelad på kön, men sedan 2000 har skillnaden växt. Det kommer också fler manliga studenter än kvinnliga. De kommer från Kina, Indien, Iran och Pakistan, säger , demograf på .
SCB har inte undersökt varför fler manliga studenter kommer hit, men det tros spegla förhållandena i de länderna.
– Man kan gissa att det beror på vilket kön man generellt satsar utbildning på, säger Skarman.

Redan någon gång under våren 2015 kommer männen att ta över i antal.
Enligt SCB:s beräkningar kommer det att finnas 38 200 fler män än kvinnor 2020. Och siffran kommer troligtvis fortsätta att stiga.

Lena Lundkvist, demograf på SCB, menar att det finns fördelar även för kvinnorna att männen blir fler.
– Det har varit ett stort överskott på äldre kvinnor, men det kommer att fortsätta minska. Det blir färre ensamma änkor, säger hon.
Lars Jalmert, mansforskare på Stockholms universitet, tror inte att samhället kommer att påverkas i någon större grad av det blir fler män i Sverige.
– Jag tror inte att den jämställdhetskampen som vi har kämpat för länge påverkas. Utvecklingen med jämställdhet kommer att gå framåt. Jag kan inte se att det kommer att ske på kvinnornas bekostnad, säger han.
Men det bästa för samhället är ändå en jämn nivå av könen i landet, enligt Jalmert.
– Jag var i Peking 1995 då man föreskrivit enbarnsfamiljer och man fick flera miljoner fler män än kvinnor. En sådan obalans är inte bra för ett samhälle. Då kan männen börja konkurrera om kvinnorna och det kan bli en grogrund för våld.
I nuläget finns det dock ett större orosmoment. Kvinnorna har i större utsträckning börjat ta efter männens negativa mönster. De röker och dricker alkohol på ett annat sätt än förut.
– Det är negativt för kvinnors del. Det kan vara ett tecken på att de vill visa att de också kan göra som de vill. Vi har också fler kvinnor som slåss än tidigare. De har tagit över ett mansmönster för att visa sig starka och oberoende, säger Jalmert.
Att män tar större risker tror inte Lars Jalmert beror på att deras genetik är annorlunda.
– Det har legat socialt att män ska ta fler risker. Det är ju inte generna som talar om att män skall ta risker. Gener har inga avsikter.
I många kommuner i landet är det redan ett stort överskott på män. Vi närmar oss inte Kina, men liknande problem börjar uppstå på sina håll.
I Pajala kommun satsar man hårt på att få dit flera kvinnor. De försöker locka dem till ortens gruva och menar att gruvarbete passar lika bra för båda könen.
– I dag är det mycket maskiner som används i arbetet och kvinnor kör ofta mjukare och bättre, säger Kurt Wennberg, kommunalråd i Pajala (S).

Där bor det 47,5 procent kvinnor och 52,5 procent män
en bättre siffra än på länge, enligt Wennberg.
– Procenten har blivit något bättre. Om man vill ha en inflyttning måste det i första hand finnas jobb och bostad, säger han.

Förutom gruvjobb ska det även satsas kvinnliga fritidsaktiviteter.
Den gamla stämpeln där det bara är jakt och skoteråkning som gäller ska tvättas bort. I stället ska det finnas ett brett utbud av både teater och kultur­aktiviteter.
– Eftersom skogen har varit en viktig del i sysselsättningen så har vi haft en stor andel män. Kvinnor har utbildat sig i högre grad och flyttat härifrån.
Men om utflyttningen inte ska ske måste man få kvinnorna att stanna.
– Om vi ska växa är det livs­viktigt, om inte kvinnorna stannar blir det inte fler barn.

Av Nathalie Joo

nathalie.joo@expressen.se

Källa: Expressen: Nyheter

Lämna gärna en kommentar